Kategorie

Kupujeme družstevní byt - jak jej financovat?

Družstevní byty bývají levnější, daní za to je však méně možností financování. Přesto lze byt v družstevním vlastnictví získat i tehdy, když nemáte k dispozici požadovanou částku.
Důvodem, proč za byt v družstevním vlastnictví zaplatíte méně, je skutečnost, že není třeba vypracovávat odhad bytu a prodávající také neplatí pětiprocentní daň z převodu nemovitosti. Zde se platí pouze administrační poplatek za převod členských práv a základní členský vklad do družstva.

Způsoby financování koupě družstevního bytu

Přestože možnosti nejsou široké, několik na výběr máte. Pokud máte dostatek vlastních finančních prostředků, ať už v hotovosti nebo je můžete získat zástavou jiné nemovitosti, nemusíte si dělat příliš velké starosti. Od banky také můžete získat předhypoteční úvěr - zde je ale vhodné mít ve smlouvě o převodu členství také termín převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví. Další možností je sehnat si více ručitelů a celkovou částku poskládat z více půjček. Možnosti financování družstevního bytu jsou omezené. (Zdroj: forca, Istockphoto.com)

Tak trochu jiná hypotéka

Pro situace, kdy nemáte dostatek finančních prostředků ani nemovitost k zastavení, banky připravili speciální programy, tzv. předhypoteční úvěry, které přímo vyžadují převod daného družstevního bytu do osobního vlastnictví v dohledné době od převodu členských práv - nejčastěji to je rok až dva. Například Raiffesen banka nabízí hypotéku Klasik Plus, která je určena pro situace, kdy je nutné překlenout určité období, po které nelze úvěr dočasně zajistit zástavním právem, přičemž vy již potřebujete čerpat část nebo celou výši úvěru . V popisu hypotéky Klasik Plus najdete výslovně napsáno, že se jedná o hypotéku určenou k " pořízení družstevního bytu do osobního vlastnictví". Výhodou družstevních bytů bývá nižší cena. (Zdroj: JordiDelgado, Istockphoto.com) Zde existuje jediné nebezpečí a to je nesplnění termínu převodu do osobního vlastnictví, které máte stanovené ve smlouvě s bankou. Někdy je zdlouhavé jednání s družstvem či se mohou vyskutnout jiné problémy. Proto se s bankou dohodněte na dostatečně dlouhém termínu (jeden rok někdy nemusí stačit) nebo termín převodu si s družstvem domluvte již při převodu členských práv.

Koupě družstevního bytu ze stavebního spoření

Nevýhodou předhypotečních úvěrů někdy bývají vysoké úroky. V takovém případě můžete využít stavební spoření, respektive více takových úvěrů, které bývají stále poměrně nízce úročené, a z nich výslednou částku složit. Pokud stavební spoření nestačí, pak lze využít úvěry s ručitelem, jejichž úroky jsou také poměrně nízké. Zde existuje samozřejmě riziko neúnosně vysokých úroků, nemožnost sehant potřebný počet ručitelů či jejich nedostatečná bonita.

Zvažte situaci při koupi družstevního bytu

Někdy může být vhodnější koupit byt v osobním vlastnictví, zejména pokud nemáte dostatečnou částku k dispozici nebo nejste majiteli jiné nemovitosti, kterou můžete zastavit. Sice se jedná o něco dražší variantu, zato ale máte jistotu, že byt bude váš a finance na něj získáte poměrně snadno. Po "koupi" družstevního bytu také rozhodně nezapomeňte na převod do osobního vlastnictví. Budete tak mít volnou ruku při pronájmu či při výběru banky při refinancování hypotéky.
ab
ab
ab
ab
ab