Kategorie

Kultivátor, pomocník k nezaplacení

Kultivátor, pomocník k nezaplacení
Slovo kultivátor označuje stroj, který je využíván pro orání půdy za účelem pozdější sadby. Jeho primárním účelem bylo provzdušnit půdu, zaorat do půdy živiny a zničit velkou část plevele a zároveň ho využít jako živiny.
Slovo kultivátor označuje stroj, který je využíván pro orání půdy za účelem pozdější sadby. Jeho primárním účelem bylo provzdušnit půdu, zaorat do půdy živiny a zničit velkou část plevele a zároveň ho využít jako živiny.  Velké kultivátory můžete znát jako široké „zuby“ které jsou nasazeny za, nebo před traktorem, který je tahá po poli a je tedy schopen účinně pracovat i na velké ploše. Dalším druhem, kterým se budu později zabývat jsou menší kultivátory, které mají vlastní motor a k jejich obsluze stačí pouze člověk, také jsou menších rozměrů a tím pádem jsou využívány spíše na zahradách a menších plochách. Kultivátor ovšem nemusí být tažen pouze motorem a nebo traktorem na něm napojeným.  I  v dnešní době se můžeme setkat se zvířecím pohonem kultivátoru. Často se využíval k tahu kultivátoru dobytek a v některých krajinách (hlavně východních) se s tímto přístupem můžeme setkat i dnes, v industrializované době.

Zahradní kultivátory         

Zahradní kultivátory jsou velice oblíbenou alternativou krumpáče a  rýče a to hlavně díky jeho částečné automatizaci. Další jeho velkou výhodou je jeho multifunkčnost. Dříve byl kultivátor znám pouze jako nástroj pro obdělávání půdy, dnes to ovšem není jeho jediná funkce. Jelikož je pořízení kultivátoru poměrně nákladná záležitost, chytré hlavy se spojily a zjistily, že kultivátor bude užitečnější, když bude využitelný po celý rok a pro všechny možné zahradní úkony. Proto se dnes kultivátor stává součástí života nejednoho zahrádkáře. Nejen, že na svém poli poseká i velice vysokou trávu, pomocí násady na sekání, dokonce potom pole zorá, opět zaorá a v zimě si ještě může vesele s tím samým nástrojem odhrabat cestu kolem domu od sněhu. Právě jeho multifunkčnost je veliká výhoda oproti například samotné sněhové fréze, zahradnímu traktůrku, nebo obyčejné sekačce na trávu. Celý tento sortiment nástrojů by vám jistě zaplnil celou kůlnu a naopak vyprázdnil peněženku. Proto je vhodné zvážit možnou alternativu, kterou je právě kultivátor. Pohon kultivátoru, který je opatřen pojezdem (není proto nutné vynaložit příliš úsilí pro jeho tah) je většinou benzínový motor, který může mít výkon od 5 koňských sil u slabších kultivátorů až do 150 koňů u přístrojů využívaných zejména pro komerční účely na větších plochách. Před tím, než si zakoupíte sněžnou frézu a například vysokotlaký čistič, rozmyslete si, jestli byste rovnou neměli investovat do multifunkčního kultivátoru.
ab
ab
ab
ab
ab