Kategorie

Koupadla a napajedla pro ptáky

Koupadla a napajedla jsou nejmenšími vodními nádržemi. Rozhodně však nelze říct, že by byla zbytečná či neužitečná. Napajedlo poslouží v horkých dnech ptákům k osvěžení a nám umožní pozorovat jejich vodní radovánky. Zahradní idylka doprovázená zpěvem ptáků nám bude největší odměnou.
Koupadla a napajedla jsou důležitou, bohužel však trochu opomíjenou pomocí pro ptáky. Krásná zahrada bude ještě hezčí, pokud ji oživují ptáci svým radostným zpěvem a svojí přítomností. Napajedla a koupadla jsou také vhodným místem pro pozorování a fotografování ptáků, zejména druhů, které jinak žijí poměrně skrytě a nejsou běžně k vidění. K napajedlům často zaletuje i řada ptačích druhů ze širšího okolí, o jejichž přítomnosti nemáme jinak ani tušení.

Nedostatek vody

Koupadla a napajedla budujeme zejména tam, kde nejsou žádné přirozené vodní zdroje. Z měst zcela vymizela místa, kde by se ptáci mohli v teplých dnech zchladit. Vybudování bazénku pro ptáky není nijak složité a může se stát dokonce pěkným estetickým prvkem v zahradě.

Voda je základ

Pokud máme v zahrádce ptačí krmítka, stromy a keře vhodné ke hnízdění ptáků, měli bychom dbát i na další životně důležitou surovinu, kterou je voda. Absence vodního zdroje může některým druhům znemožnit hnízdění na jinak vhodném místě či vést k menší hnízdní úspěšnosti. Pamatujme na to, že některé menší druhy ptáků se nevzdalují od svého hnízda dále než několik set metrů. Ptáci využívají jezírka nejenom k pití, ale také na koupání, což je velice působivá podívaná.

Vhodné místo

Ptáci si instinktivně vybírají klidná a přehledná místa. Proto napajedla nestavíme poblíž vzrostlých stromů a keřů, kde by jim mohlo hrozit nebezpečí ze strany koček a jiných predátorů. Stromy a keře by měly být v dostatečné vzdálenosti, zhruba 10 m od napajedla. Ptáci se v nich mohou po koupeli ukrýt před případným nebezpečím nebo zaletují do větví, aby si osušili promáčené peří.
Rozměry koupadla Pokud chceme, aby se pták mohl nejenom napít, ale i vykoupat, mělo by být koupadlo široké a dlouhé alespoň 50 cm a hloubka vody by neměla být větší než 5 cm. Stěny by se měly svažovat pozvolna.

Jednoduchá koupadla a napajedla

K vytvoření napajedla můžeme použít starou kameninovou misku, žlab, korýtko, mělký květináč nebo dřevo s vydlabanou prohlubní ve tvaru mísy. Předmět zahrabeme do hlíny, abychom ptákům ulehčili přístup.

Vybetonovaná koupadla a napajedla

Vhodnější je zhotovit koupadla přímo na míru. Snadný a bezpečný přístup by ptákům měly umožňovat pozvolné břehy, popř. i kameny uprostřed. Na vybraném místě vykopeme díru asi do hloubky 30 cm. Podklad betonového dna vytvoříme z osmicentimetrové vrstvy štěrku. Na vrstvu vybetonujeme dno o síle 5 – 8 cm, hmotu vytvoříme v poměru 1 díl cementu na 2 díly písku. Do ještě čerstvé vyzdívky pak můžeme zasadit oblázky pro jeho přirozenější vzhled a kameny, které budou ptákům sloužit jako molo nebo zvýšené dno. Místo malty můžeme pro utěsnění použít také jíl.  Vodu bychom měli průběžně doplňovat a minimálně jednou za 10-12 dní napajedlo vypustit nebo vodu vybrat či vymést koštětem a vyčistit. Půdu kolem jezírka pak můžeme osázet rostlinami nebo vydláždit kameny. Působivě vypadá vydlážděná cestička ze šlapáků uložených v trávě vedoucí směrem k pítku.

Zpřístupnění již existujících vodních nádrží ptákům

V přírodě i na zahradě se mnohdy vyskytují vodní plochy, které jsou však pro ptáky spíš nebezpečím než pomocí. Jedná se o vodní nádrže jako jsou například sudy a vany na vodu nebo bazény. Kolmé stěny jsou pro ptáky velmi nebezpečné. Zvláště mladí a nezkušení jedinci v nich často utonou. Přebudovat nebezpečnou nádrž na užitečné napajedlo není složité, stačí, když do vody šikmo ponoříme silnější větev nebo na hladinu položíme silnější neohoblované prkénko, které bude sloužit jako plovák. Kolmé stěny zahradních jezírek můžeme vysypat štěrkem nebo kameny. Ptáci mohou snadno vylézt z vody a usednout na připravené podložky, kde se v klidu osuší.

V zimě napajedla vypustíme

Na zimu napajedla vypustíme, aby je mráz neponičil. V zimě ptáci nejsnáze uhasí žízeň krystalky ledu nebo sněhu. Zejména v mrazivých dnech ptákům nikdy nenabízíme vodu, a to ani ohřátou. Mohla by je svádět ke koupání a promočené peří by na nich snadno zmrzlo.
ab
ab
ab
ab
ab