Kategorie

Kopírování a plagiátorství: Věčný fenomén sužuje i Design

Plagiátorství a "vykrádání" cizích prací se v posledních týdnech skloňují zejména v souvislosti s vysokým školstvím a absolventskými pracemi studentů. Komerčně se ale kopírují zejména návrhy výrobků a design. Studio Koncern Design na problém plagiátů designu ukázalo originálním způsobem.
 

Evropa a celý západní svět v posledních letech urputně bojují zejména proti nekonečnému proudu padělků, jež do obchodů chrlí čínští producenti. Co na tom, že většina jejich levných výrobků postrádá kvalitu či dokonce  opomíjí funkci a účel, které se jaksi "ztratily v překladu" původních autorských nákresů a plánů; poptávka po nich bohužel existuje. O tisících úžasně levných umyvadel okopírovaných v Číně od věhlasné italské značky a dovezených k prodeji na evropský trh, kterým k dokonalosti schází jen podstatný detail-odtokový otvor, jenž z nich ale dělá umyvadlo, kolují hotové legendy.

Stojí Evropská kultura na kopiích?

Plagiátorství a kopírování ale nebylo v historii  vždy vnímáno negativně. Ba právě naopak. Ve středověké vědě a literatuře byla schopnost reprodukovat dlouhé pasáže z prací uznávaných autorit známkou kvality a erudice. Materiální kultura Evropy se dlouhá staletí formovala právě kombinací převzatých a kopírovaných vzorů z jiných civilizačních okruhů, tu arabských, tu byzantských, tu orientálních.

Designéři se obávají plagiátů

To, že plagiáty a krádeže autorských návrhů současné tvůrce a návrháře skutečně straší a trápí, se ukázalo i na letošní přehlídce Designblok ´09. Jedna z mladých autorek se nejprve vzdorně ohrazuje proti pořizování  fotografií jejího díla, aby si pak odevzdaně posteskla  na obavy, že ukáží-li se fotky na internetu, vzápětí její výtvor někdo v Asii "obšlehne", aby zaplavil evropské tržnice lacinými kopiemi původního prototypu, na němž strávili tři lidé stovky hodin práce.

Jak lze čelit kopiím: Koncern Design Studio

S humorem a nadsázkou  k aktuálnímu problému  plagiátorství přistoupili tvůrci ze Studia Koncern Design Jiří Přibyl a Martin Immrich. Na Designbloku ´09 české veřejnosti představili  svou pozoruhodnou kolekci Fake it Easy (česky "obšlehni/kopíruj to snadno"), která vyvolala vlnu zájmu médií i designérské obce již na jarním milánském veletrhu  Salone Internazionale del Mobile.  Jde o koncept souboru skleněného stolního náčiní přímo vyzývajícího ke kopírování. Ba co víc, kolekce je primárně navržena s nedokonalostmi typickými pro padělky designu a sama tak vypadá, jako by byla "fejknutá" - okopírovaná.

Fake it Easy

Projekt Fake it Easy Studia Koncern Design  byl v rámci Designbloku ´09 k vidění v prostorách přízemí A7 - revitalizovaného pivovaru v Holešovicích. Pozornost kolemjdoucího upoutává již neobvyklý letáček na dveřích: foto - povoleno, video - povoleno, Číňan? - povoleno, měření - povoleno. Nahlédne do ztemnělé, prosté, klenuté, protáhlé místnosti, v jejímž středu prostoru vévodí bíle prostřený "hodovní" stůl s různým skleněným stolním náčiním. První dojem -  instalace vypadá jako scéna  pro Poslední večeři. Čtu snad troufalé záměry autorů správně, nebo se jen dostavila nezamýšlená asociace?

Plagiátoři jako apoštolové?

Na informačních panelech je základní myšlenka konceptu Fake it Easy shrnuta v českém i anglickém jazyce a vysvětluje, že sami autoři Studia Koncern Design již "měli tu čest" s kopírováním jejich vlastních děl, ale místo popudlivých reakcí a (marného?) boje zareagovali způsobem jim vlastním - autorsky. Inspirovali se nejen plagiátorstvím designu jako takovým, ale i obvyklým znakem plagiátů, jakým je vytrácení původní funkcionality a účelu výrobku. Proto jsou jednotlivé exponáty z kolekce skleněného stolního náčiní podobně poznamenané.

"Fejknutá" kolekce stolního náčiní

Jak se to projevuje? Návštěvníci Designbloku ´09 se docela pobavili nad vinnými sklínkami, které mají místo obvyklé stopky rukojeť - pít se dá jen do dna. Karafa na víno se chlubí "inovací" v podobě přidaného držadla obvyklého pro pánve, talíř je s bonusem - přízdobou ve tvaru zpětných zrcátek a prostá váza by byla na nic - dekor jí dodají až červená světélka.  Proč se většina z doplňků, jež posunují obvyklý význam skleněné stolní klasiky, rekrutuje ze světa dopravních prostředků, autoři Studia Koncern Design neprozrazují. Možná indicie odkazuje na mediálně nejvíc propírané kopie asijské provenience, jež "vykrádají" západní návrhy aut a motocyklů, přičemž ale plagiáty postihují design průmyslových výrobků napříč odvětvími a obory. Všechny součásti skleněného servisu Fake it Easy jsou opatřeny nápisy "Fake of Koncern" a čínskými znaky. Jan Přibyl a Martin Immrich doufají, že jejich  "...kolekce bude „fejkována“ v co největším rozsahu a v co nejlepší kvalitě po celém světě;" včetně původních znaků a liter.

Odvážná fotoperformance Koncern Design Studia

Návštěvníci se pousmívali i nad letáčky položenými na stole a  zobrazujícími v malém měřítku fotoperformanci celého projektu Fake it Easy. Fotoperformaci - tedy velkoformátovou fotografii zachycující jakési "poselství" výstavního konceptu připravilo Studio Koncern Design již ke svým dřívějším nekomerčním počinům konceptuálního charakteru. Více než sedmimetrová fotka uvádí na pravou míru výše zmiňované otázky, zda je snad podobnost  aranžmá výstavy  se scénami Poslední večeře Páně na obrazech starých mistrů jen čistě náhodná. Není. Šerosvitná fotografie zachycuje autory kolekce, kterak s rozjímavým výrazem sedí u prostřeného stolu   obklopeni skupinou bíle oděných  mužů s asijskými rysy. "Tak jako Kristus předával jeho poselství svým apoštolům, tak i my na této fotografii předáváme naši kolekci svým apoštolům a vysíláme je do světa, aby ji ve jménu designu šířili dál," vysvětlují v tiskové zprávě Koncern Design Studia.

Foto: Archiv redakce magazínu Svět bydlení
Info: http://www.koncern.cz/
Citáty: Tisková zpráva Koncern Design Studio na Designbloku 2009
ab
ab
ab
ab
ab