Kategorie

Kontrola komínů: Co nás čeká v roce 2011?

Máte kotel na plyn nebo tuhá paliva? Od 1. ledna tohoto roku nastává pro všechny majitele funkčních komínů jejich povinná kontrola. Komín si ale můžete vyčistit sami.
V zimním období dochází téměř denně alespoň k jednomu požáru komínů rodinných domků nebo rekreačních chat. Ve většině případů se to týká těch komínů, které nebyly pravidelně čištěny majitelem ani kominíkem. Pokaždé to naštěstí neskončí tragicky a požár se stihne uhasit dřív, než se stačí rozšířit po objektu. Komín můžete vyčistit i sami, kominík jej však musí zkontrolovat. I tak ale může napáchat škody, a pokud dosud majitel neměl potvrzení od kominíka, i v případě pojištění proti požáru nedostal od pojišťovny žádnou náhradu. Od tohoto roku ale náhradu nedostane ani ten, kdo potvrzení od kominíka má. K potvrzení je nutné dodat ještě navíc revizní zprávu, která platí pouze jeden rok. Bez ní, nebo je-li už prošlá, by v případě požáru hrozila poškozenému nejen pokuta, ale i úhrada výjezdu hasičů. Pokuta přitom může činit až několik desítek tisíc korun. Nařízení v některých evropských státech jsou ale přísnější než u nás v ČR a bez platného revizního dokumentu bychom si nezatopili. Prodejci tuhých paliv bez potvrzení žádné palivo prodat nesmí.

Komín si můžete vyčistit sami

Od 1. 1. 2011 je v platnosti nové nařízení, které ukládá majitelům kotlů na plyn a tuhá paliva provádět pravidelně kontrolu a čištění spalinových cest. Komín si přitom majitel může pročistit sám a kominík ho pouze zkontroluje a sepíše revizní zprávu. Jestliže však najde jakoukoli závadu ohrožující zdraví či majetek a závadu nelze opravit ihned, musí ji nahlásit, a to písemně buď stavebnímu úřadu, nebo úřadu vykonávající požární dozor. Komín, který využívá kotel na tuhá paliva do 50 kW, se musí čistit 3x ročně (z toho 2x v sezóně), kotel na plyn pouze 1x ročně. U kotle nad 50 kW je pravidelnost kontrol komínů totožná nebo taková, jaká nařizuje výrobce kotle. Čištění komínů u takových kotlů už musí probíhat pouze v režii způsobilé osoby, tedy kominíka.

Kontroly komínů se prodraží, někde až o 100 %

Zatímco v minulých letech stály kontroly komínů od 300 – 500 Kč, v některých regionech se kontroly prodraží až o 100 %. Je to nejen díky většímu „papírování“ (viz revizní zpráva), ale také proto, že kontroly musí být důkladnější. Kominík tak musí projít celou spalinovou cestu, tedy od kotle až k samotnému ústí komínu, což mu zabere více času, než v předchozích letech. V konečném důsledku by ale návštěvy kominíka měly vyjít levněji. Místo původních šesti čištění komínů za rok vyhláška slevila na tři čištění. Ti, kteří si komín mohou vyčistit sami, zaplatí pouze za jednu kontrolu. Kominíkům a revizorům zpřístupněte cestu ke komínu, měla by být bezpečná a snadná i pro vás. ČR se potýká s nedostatkem zkušených kominíků, proto se doporučuje objednat tyto služby s dostatečným předstihem. Na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz lze poměrně jednoduše nalézt kominíky jednotlivých regionů i certifikované revizní techniky.
ab
ab
ab
ab
ab