Kategorie

Konference TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ - KRAJINA DOMOVA

Česká komora architektů a Společnost pro krajinu zvou k účasti na čtvrtém ročníku konference, která se koná 1. - 4. dubna 2008 v Praze-Průhonicích.

Konference se koná z podnětu prvního prezidenta České republiky Václava Havla a pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Petra Pitharta a uskuteční se ve dnech 1. - 4. dubna 2008.

Slavnostní zahájení konference s vystoupením Václava Havla, místopředsedy Senátu, ministrů příslušných resortů a představitelů spolupořádajících institucí se uskuteční v úterý 1. dubna od 17 h v prostorách společenského střediska "Nadace Dagmar a Václava Havlových - VIZE 97 - Pražské křižovatky", Praha 1, Zlatá ulice (příchod přes ul. Liliovou). Vlastní jednání konference se bude konat ve dnech 2. - 3. dubna v prostorách kongresového centra Výzkumného ústavu Silva-Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, kde proběhne celodenní jednání k tématům zemědělská krajina, urbanismus a územní plánování, krajina v politickém a společenském ohledu, tvorba a ochrana krajiny a ochrana přírody a krajiny. Závěrečný den jednání 4. dubna se koná opět v prostoru společenského střediska "Pražské křižovatky", kde bude dopolední program věnován problematice kulturního dědictví, památkám v krajině a památkové péči. Ke spolupořádání konference se hlásí prakticky shodný okruh institucí a organizací jako v předchozích ročnících konference, tj. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Akademie výtvarných umění v Praze, katedra fotografie Filmové a televizní fakulty AMU v Praze, Asociace soukromého zemědělství, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Ekologická sekce České křesťanské akademie a Společnost pro trvale udržitelný život.
ab
ab
ab
ab
ab