Kategorie

Koncepce moderního bydlení

(komerční sdělení) Trendy se překotně mění, ale filosofie moderního bydlení je celkem jasná: návrat k přírodě, ekologické bydlení, moderní vzhled, funkčnost a to co je všem koncepcím společné - velká okna.

Uplácané z bláta?

Ekologické bydlení dnes už neznamená život ve vlastnoručně splácané boudě. V současnosti je na trhu několik developerů, kteří nabízejí moderní rodinné domy v duchu výše zmíněné filosofie. Průvodními znaky jsou dostatečné zateplení, plynové vytápění nebo orientace na dřevo, šetrné hospodaření s užitkovou vodou, solární články a zase – velká okna. Ale proměnou neprošly jen domy. Vliv udržitelného rozvoje a návratu blíže k přírodě můžeme vidět v celých koncepcích. Dnes nikdo nebude tleskat, když nově postavená skleněná budova bude mít spotřebu energie jako dvě menší vesnice. V kurzu jsou neobvyklá, ale účinná řešení, chytré úspory energie a recyklace. Pokud se podíváme do matičky Prahy, nějaké vlaštovky tohoto přístupu nalezneme.

Neobvyklé místo, neobvyklé řešení

Pokud budeme pátrat po stavbách, které splňují novodobé trendy, narazíme na zajímavý rodící se projekt na rozhraní Karlína a Libně. Developer Crestyl se pustil do odvážného projektu bydlení u Vltavy. Na místo mohutného betonového bloku mají přijít ke slovu nízkopodlažní obytné domy rozeseté po slepých ramenech řeky. V obecné rovině jde o spojení prostoru (říčního koryta), nízkopodlažních domů a veřejného prostoru kotviště, vzniká tak nová marina v Praze. To do budoucna dává obrovské příležitosti ve využití řeky jako komunikace, odpočinkové plochy (například vyjížďky na loďce), nebo zdroje elektrické energie. Pozitivní na těchto koncepcích je skutečnost, že počítají také s jinými dopravními prostředky, než jsou auta. Kam dále? Příští trendy je těžké predikovat, ale do budoucna je pravděpodobná vyšší energetická soběstačnost jednotlivých bytových/domovních celků, stále větší okna kvůli propustnosti denního světla, fotovoltaické články jako běžná součást fasády a střechy nebo recyklátory použité vody. V sídelních koncepcích lze očekávat více zeleně, fragmentaci blokového uspořádání a preference hromadné, cyklistické a lodní dopravy. To, co přijde, ale ukáže až čas…

ab
ab
ab
ab
ab