Kategorie

Kolik stojí elektrická přípojka, II. díl

Život bez elektrické energie si už jen stěží dokážeme představit. Proto pro vás máme další informace, které vám při vyřizování záležitostí kolem nové elektrické přípojky mohou přijít vhod.
Součástí stavebního řízení je vyjádření provozovatele distribuční soustavy k tomu, kdo a v jaké míře zaplatí náklady na přípojku. Ve vyjádření je rovněž uvedena doba, ve které má zákazník doručit žádost a pravomocné stavební povolení včetně dokumentace nebo situačního výkresu přípojky před požadovaným termínem připojení.

Elektrická přípojka do délky 50 m je pro domácnosti zdarma

S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Kdo platí a kdo vlastní elektrickou přípojku

Po obdržení pravomocného stavebního povolení na stavbu se zákazník dostaví v dostatečně dlouhé lhůtě před požadovaným termínem připojení na kontaktní místo distributora, kde předá kopii stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci na stavbu nemovitosti a zároveň předkládá tu část projektové dokumentace, jež se týká elektrické přípojky. Elektrická přípojka se stává vlastnictvím toho, kdo ji uhradil – tedy pokud přípojky pro domácnost pro účely bydlení hradí stavebník, zůstává jeho majetkem. Elektrická přípojka pro domácnosti je do 50 m zdarma. Od 1. ledna 2005 došlo k zákonné změně týkající se elektrických přípojek pro domácnosti. Od tohoto data odběratelé nezaplatí za přípojku nízkého napětí do délky 50 m vůbec nic. Veškeré náklady na její zřízení hradí provozovatel distribuční soustavy, tedy příslušná regionální energetická společnost. Toto nové ustanovení se vztahuje pouze k elektrickým přípojkám pro domácnosti k účelu bydlení. Všechny ostatní přípojky platí nadále zákazník. V minulosti zaplatila domácnost za zřízení nové elektrické přípojky částku přibližně od 5 000 Kč až do 20 000 Kč. Nyní je tedy tento druh a rozsah připojení zdarma.
Upozornění na závěrNezapomeňte, že vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.

O elektrickou přípojku se musí starat její vlastník

ab
ab
ab
ab
ab