Kategorie

Kniha, která vám poradí, jak lépe bydlet s alergií

Knihu Bydlení pro alergiky napsal renomovaný alergolog a imunolog prof. MUDr. Václav Špičák, CSc, který je autorem více než 160 odborných publikací doma i v zahraničí.
 
Kniha je samozřejmě určena především alergikům, ale nejen jim. Poskytne cenné rady také těm, kteří žijí s alergikem ve společné domácnosti, nebo také rodičům alergických dětí.
Autor upozorňuje na celou řadu rozličných alergenů, které se mohou v domácnosti vyskytnout, a zároveň doporučuje, jak tyto alergeny co nejvíce v našich bytech a domech eliminovat.

Alergik je každý čtvrtý

Bohužel alergické onemocnění v současné době není žádnou výjimkou. Jak říká autor, alergii můžeme označit za „epidemii moderní doby“. Ve více než třetině případů se přitom první příznaky alergie projeví již v prvních třech letech života. Alergie se však může projevit i v dospělosti, a dokonce i u seniorů.
 
Alergie je tedy problémem dosti častým, a proto je třeba mu věnovat dostatečnou pozornost nejen co se týče správné léčby, ale také co se týče opatření, která je vhodné zavést právě v bytě či domě, kde trávíme velkou část svého života.
 
Autor nejprve vysvětluje podmínky vzniku alergického onemocnění a jeho projevy. Poté již přináší praktické informace o tom, jaké hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností bychom měli dodržovat.

Prach a roztoči                                          

Podstatným problémem, se kterým se alergici v bytech potýkají, je domácí prach, a především roztoči. Roztoči jsou velmi malí členovci, kteří se vyskytují ve větším či menším množství v podstatě ve všech bytových prostorách, zvláště pak v lůžku, lůžkovinách, matracích, v čalouněném nábytku a kobercích.
Autor proto doporučuje „protiroztočový režim“, který nám pomůže množství roztočů v bytě minimalizovat.
 
Pozornost je věnována také dalším alergenům vyskytujícím se v bytech, jako jsou švábi či plísně, ale také výměšky a srst domácích zvířat.
 
Nezanedbatelným jevem, který zvyšuje riziko výskytu alergií, je bezesporu kouření, zvláště pokud se jedná o kouření přímo v domácím prostředí. Proto je v knize věnován prostor také této problematice.

Pomůcky pro alergiky

V závěrečné části knihy pak již čtenáři získají ryze praktické informace o technických zařízeních a přístrojích pro úpravu bytového prostředí. Mezi ně patří především čističe vzduchu, ionizátory, vysavače či zvlhčovače.
 
Poslední kapitola patří dalším pomůckám pro alergiky, což jsou hlavně chrániče matrací, ochranné okenní protipylové sítě, ochranné nátěry nebo přírodní aluminosilikáty pro očistu domácího prachu.
V přílohách ke knize čtenáři naleznou desatero dobrého výběru čističe vzduchu a také pylový kalendář.
 
Kniha bude jistě velkým pomocníkem pro každého, kdo sám trpí alergií nebo se snaží pomoci svým příbuzným, zvláště dětem, se kterými sdílí společnou domácnost.
 
Knihu Bydlení pro alergiky vydalo vydavatelství ERA group spol. s r.o. v Brně roku 2003.
 
ab
ab
ab
ab
ab