Kategorie

Kniha Design nábytku není pouze o nábytku!

Recenze knihy Design nábytku v současném světě od Ludviky Kanické
Při prvotním prolistování této knihy se mnozí jistě s nadšením pozastaví nad fotografiemi osobitých návrhů, které působí až futuristickým a dosti luxusním dojmem. A nejedná se pouze o návrhy nábytku, ale i o jiné doplňky pro domácnost, jakými jsou elektronika, nádobí a jiné. Většinu těchto kvalitních fotografií pořídila sama autorka na předních evropských nábytkových výstavách.
Po nahlédnutí do obsahu však zjistíte, že kniha nenabízí pouze poutavé fotografie, ale také řadu zajímavých komentářů a úvah dotýkajících se oblasti designu, které jsou navíc podány velmi čtivou formou. Tématy, jimiž se Ludvika Kanická zabývá, jsou např. design a globalizace, míchání kultur, design a ekologie, design pro seniory, design a média a mnohá další. Design je zde dáván do souvislostí s obecně pojatou problematikou ekonomickou a historicko-politickou. Autorka se zamýšlí nad tím, jak může být design prospěšný rozvojovým zemím, reflektuje významné události poslední doby v rámci jejich působení na životní styl. Zajímavé je rovněž nahlédnutí do tajů nadnárodního trhu, dozvíte se něco o nových trendech, nových materiálech, světových projektech, postavení a práci designérů apod.
Výhodou je také to, že autorka je Češka a můžeme díky tomu v knize nalézt i odkazy směřující k českým čtenářům, a to kupříkladu v článku Projevy globalizace v České republice.
Nejen pro ženy sympatizující s feminismem autorka připravila kapitolku Feminizace oboru, v níž dokazuje vzrůstající počet žen designérek a píše také o specifičnosti jejich tvůrčí práce.
Dále se Ludvika Kanická zabývá otázkou, do jaké míry můžeme považovat práci designérů za umění. Ne vždy se totiž jedná o masové výrobky, některé počiny nespadají do sériové výroby a jsou vskutku jedinečné. Navíc vytvořit něco esteticky hodnotného, vysoce funkčního a někdy také pohodlného je velmi náročné a takovýto exemplář si snad zaslouží být řazen mezi umělecká díla. A právě v této publikaci se můžete dočíst, z jakého důvodu by díla designéru neměla být klasifikována jako díla umělecká.
Kniha Design nábytku v současném světě je vcelku útlá, obsahuje 120 stran, nemůžeme proto očekávat rozsáhlé rozbory. Autorčinou snahou bylo spíše obecné zhodnocení vlivu moderní civilizace na design a obráceně. Zájem Ludviky Kanické spadá převážně do dnes často diskutovaných a problematických oblastí. Kupříkladu globalizace a multikulturalita výrazně ovlivňují náš životní styl, naše sociální a kulturní nároky. Kniha je proto vhodná pro studenty designu jak vysokých, tak i středních škol, ale samozřejmě i laikům, kteří by se rádi dozvěděli více o něčem, co je neustále obklopuje a nepřímo ovlivňuje.
Autorka knihu doporučuje rovněž podnikatelům, kteří si uvědomují význam designu, ale nevědí, jak k němu přistupovat.
Kniha byla vydána vydavatelstvím ERA roku 2007.

Slovo o autorce

 Problematice nábytku a bydlení zasvětila Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. svou dosavadní praxi, a to zejména jako teoretička a publicistka. Studium dokončila na Fakultě architektury VUT v Brně roku 1988, už od roku 1982 psala články o problematice bydlení, nábytku a designu do českých a slovenských časopisů. Uspořádala také řadu veřejných přednášek, pravidelně o svém tématu hovoří i v rozhlase. Jako nezávislá novinářka navštěvuje posledních patnáct let přední evropské salony nábytku a bienále designu, kde sleduje vývojové trendy.
V současné době působí jako pedagožka na Ústavu nábytku, designu a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
ab
ab
ab
ab
ab