Kategorie

Když světlo prochází skrze beton

Beton nemusí vždy představovat jen pevnost a neprostupnost. Moderní technologie v kombinaci s kreativitou a touhou po objevování nového vedly až k realizaci dříve nemyslitelné novinky – průsvitného betonu.
 

Maďarský architekt Áron Losonczi se inspiroval výtvarnými díly, které pracovaly se sklem zapuštěným do betonu. Nezůstal však u pouhé kombinace těchto dvou materiálů: jeho cílem bylo vytvoření homogenní hmoty, která by současně spojovala vlastnosti skla i betonu.

Průsvitný beton

Vytvořil tedy nový typ betonu, jehož součástí jsou skleněná vlákna. Ta zaujímají asi 4 % celkového objemu směsi a přinášejí ve výsledku průsvitný efekt – vedou mezi oběma hlavními povrchy betonového bloku a zprostředkovávají tak přenos světla, stínu i barev. Nový materiál byl patentován a dostal obchodní název LiTraCon (Light-Transmitting Concrete) a vyrábějí se z něj dílce různých rozměrů, pevnost betonu přitom zůstává zachována a tepelně izolační vlastnosti lze zlepšit zapuštěním izolačních materiálů.

Prověřen praxí

Poprvé byl LiTraCon prakticky využit ve Stockholmu jako součást dlažby, která se po setmění díky spodnímu osvětlení rozzáří. I další realizace – stavba kostela ve švédské metropoli – využívá průsvitného efektu v obou směrech prostupu světla. Ve dne LiTraCon světlo přivádí do interiéru, v němž zdi působí dojmem, že jsou z papíru, v noci z kostela světlo proniká ven. Podobně s vlastnostmi průsvitného betonu pracuje i zatím největší realizace – Evropská brána – v maďarském městě Komarom, postavená na počest vstupu Maďarska do Evropské unie. Využití LiTraCon našel i v individuální výstavbě. Byl použit při stavbě rodinného domu v Budapešti a o rok později i v Německu. Průsvitný beton se používá jako doplněk interiéru jako součást lampy LiTraCube. Více informací na www.litracon.hu.

ab
ab
ab
ab
ab