Kategorie

Když chci stavět dům

Publikace Jiřího Pejchala a Tomáše Zlatníka Když chci stavět dům je určena především těm, kdo se rozhodli pro stavbu vlastního rodinného domku. Seznamuje čtenáře se všemi úskalími, která je mohou na cestě za vytouženým rodinným bydlením potkat, od koupě pozemku až k samotné kolaudaci.
 
Nejprve se autoři věnují výběru pozemku, a to jak výběru lokality (vesnice versus město), tak volbě velikosti, orientace a tvaru pozemku, způsobu zástavby atd.
 
Dalším zásadním rozhodnutím je vyhlédnutí toho správného architekta. Od toho se totiž odvíjí celé pojetí stavby, a proto by měl námi zvolený architekt být pro nás „partnerem, nikoli soupeřem“.
 
Kniha nás provází rovněž rozličnými technickými aspekty stavby, zabývá se otázkou stavebních materiálů, technických zařízení, vytápění apod.

 Co nás čeká na úřadech

Neméně důležité informace však získáme také v závěrečné části knihy, kde se seznámíme s tím, co nás čeká na úřadech, jaké úřady musíme navštívit, dozvíme se podrobnosti o stavebním a kolaudačním řízení.
 
Kniha také obsahuje důležité pojmy ze stavebního řádu, se kterými je dobré se před zahájením stavby seznámit.
 
Další ze zásadních otázek, které musí budoucí stavebník řešit, je bezesporu způsob financování stavby. Autoři se proto věnují jednotlivým možnostem financování, jako je stavební spoření či hypoteční úvěry. Zaměřují se rovněž na daňovou problematiku a správní poplatky.

 Zákony i technické normy

Kniha kromě mnoha barevných fotografií a ilustrací obsahuje také seznam doporučené literatury, souvisejících vyhlášek a zákonů a technické normy. Publikace obsahuje mimo jiné aktuální informace z nového stavebního zákona platného od 1. 1. 2007.
 
Pokud jste se tedy rozhodli stavět, či o stavbě rodinného domu uvažujete, rozhodně se díky této publikaci budete v problematice mnohem lépe orientovat a získáte cenné informace, které velmi rychle uvedete do praxe.
 
Knihu vydalo roku 2007 nakladatelství Computer Press v Brně.
 
ab
ab
ab
ab
ab