Kategorie

Kde se vzalo stavební spoření, jak to všechno začalo a jak se dostalo do našich zemí: Nadějná historie STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Většina lidí se mylně domnívá, že se historie stavebního spoření začala psát u našich západních sousedů v Německu. Zasvěcení spoluobčané a odborníci ovšem vědí, že první zmínka o stavebním spoření pochází již z roku 1775, kdy takovouto první stavební spořitelnu nazvanou Building Society založili v anglickém Birminghamu nepříliš majetní občané s cílem získat potřebnou střechu nad hlavou.
 

Princip byl geniálně jednoduchý

Zúčastnění lidé společně spořili a z uspořených peněz poskytly peníze tomu jedinci, který potřeboval postavit dům co nejrychleji. Ten dále nespořil, ale spolu s ostatními členy, kterým byla poskytnuta tato půjčka, splácel poskytnutý úvěr tak dlouho, dokud nebyly uspokojeny potřeby všech.
 

Z Anglie dorazilo stavební spoření do Německa koncem 19. století

Konkrétně to bylo roku 1885, kdy založil první německou stavební spořitelnu v městečku Bielefeld duchovní pastýř von Bondeschwingh. Ta brzy získala pověst spořitelny pro každého. Velkého rozkvětu dosáhlo Stavení spoření až po první světové válce, zejména v letech 1924 až 1929, kdy byla poválečná rekonstrukce  Německa v plném proudu. Tehdy Georg Kropp založil takzvané "Společenství přátel", ze kterého byly první peníze prvnímu zákazníkovi přiděleny již po třech letech .
 

Losem k bydlení

K první zásadní změně došlo koncem 30. let, kdy bylo zavedeno nové kritérium pro získání úvěru, takzvané hodnotící číslo (Bonita). Před touto změnou fungoval systém formou losování.
 

Hospodářský „boom“ Německa spustilo Stavební spoření

Stavební spoření bylo i jednou z příčin německého "hospodářského zázraku", podruhé světové válce. Zcela zničené Německo totiž značně trpělo nedostatkem bytových jednotek (5-6 miliónů) a intenzivní rozvoj této formy spoření zapeklitý problém během relativně krátké doby vyřešil. Navíc ještě "raketově" nastartoval zdecimovanou německou ekonomiku. Přirozeně vás asi nepřekvapí, že poptávka po uzavření Stavebního spoření byla obrovská; zatímco v roce 1948 uzavřely stavební spořitelny "pouze" 300.000 smluv, o 23 let později jich bylo už neuvěřitelných 12 milionů! První zákon, který upravoval podnikání v této oblasti vyšel až v roce 1973.
 

Úpadkem k prosperitě

Osmdesátá léta znamenala úpadek stavebního spoření v Německu vlivem zlepšující se ekonomické a hospodářské situace celé země, která se promítla i do trhu s nemovitostmi. Poptávka po bytech radikálně klesala, ale připravila půdu pro další zvýšený zájem o nemovitosti začátkem devadesátých let.
 

Cesta na východ

Počátkem devadesátých let dvacátého století si stavební spoření začalo razit cestu i do Východní Evropy, kde zejména ve Střední Evropě zaznamenalo zvýšený zájem obyvatelstva.  Získané zkušenosti s tímto typem spoření byly určujícím faktorem pro zavádění stavebního spoření i do dalších a dalších  transformovaných zemí.
 

Všude dobře, doma nejlépe?

Vraťme se však zpátky domů. V České republice schválila Poslanecká sněmovna v roce 1993  Zákon o stavebním spoření 96/1993 Sb., který upravoval podnikání v této oblasti. V rámci podpůrných podnětů pro rozšiřování bytového fondu byla schválena i státní podpora ve výši 25% ročně. Ačkoli je stavební spoření jedním z nejmladších bankovních produktů v České republice, dokázalo si vydobýt velmi silné postavení na českém trhu a stalo se klíčovým produktem v oblasti bydlení a stavby rodinných domů. Další úpravy v zákoně o stavebním spoření přinesly novelizace v letech 1995, respektive 2005, které aplikovaly změny do systému stavebního spoření, zejména změna zákona v roce 2005 snížila výši státního příspěvku z 25% na 19%. V současné době je evidováno na území České republiky 6, resp. 5 stavebních spořitelen.
 

A hurá na Balkán a do Číny

Koncem devadesátých let vstoupil produkt stavebního spoření i do zemí na Balkáně a do Číny, kde si pomalu buduje stabilní postavení a stává se pro zdejší obyvatele nenahraditelným pomocníkem. V Číně se v současné době eviduje jedna pojišťovna a počet uzavřených smluv je zhruba padesát pět tisíc ročně, což je prozatím samozřejmě pohý zlomek čínské populace. Přesto Číňané věří, že se tento bankovní produkt v zemi rozvine a dosáhne hodnoty a významu několikanásobně vyšších. V Chorvatsku eviduje pět stavebních spořitelen již sedm set tisíc smluv s ročním růstem okolo padesáti tisíc smluv a v Rumunsku má stavební spoření již sedmdesát tisíc spokojených zákazníků. Nově je nabízeno Stavební spoření v Kazachstánu, kde Stavební spoření zatím nabízí jedna jediná instituce.
 
ab
ab
ab
ab
ab