Kategorie

Jurkovičova vila — secesní klenot nad Svratkou

Architekt Dušan Samo Jurkovič, který patří k nejvýznamnějším představitelům architektonické secese, si postavil rodinnou vilu s ateliérem v Brně v těsné blízkosti Císařského lesa (dnešní Willsonův les). Postupoval podle svého vlastního projektu a výsledkem byla vila, jež znamenala přelomový moment v Jurkovičově tvorbě.
Dům byl navržen a vybudován na principech anglického venkovského domu „cottage“ s dominantní dvoupodlažní halou uprostřed dispozice. Do dějin architektury pak vstoupil jako významný  projev folklórně orientovaného proudu secesního umění a svým významem je srovnatelný s proslulejší funkcionalistickou vilou Tugendhat.

Stoletá moderní dřevostavba

Zajímavé je již vlastní stavební provedení domu, který působí poměrně masivním dojmem zděné stavby. Celá nadzemní část nad kamennou podezdívkou je přitom provedena jako dřevostavba, oboustranně pokrytá několikacentimetrovou vrstvou korkových desek a omítkou. K této technologii dospěl Jurkovič po zkušenostech ze srubových a hrázděných domů, které stavěl na Pustevnách a v Luhačovicích. Dřevěné prvky na fasádách spolu se střešní krajinou se mu staly výtvarným vyjádřením stavební podstaty domu i vyjádřením jeho výchozí orientace na lidovou architekturu. U Jurkovičovy vlastní vily mají však již značně redukovanou formu a dům je suverénním architektonickým projevem secesního hnutí.

Tady bydlí významný architekt...

Vnitřní uspořádání vily Jurkovič přizpůsobil svým potřebám významného architekta a zároveň osobnosti, jež byla součástí brněnského kulturního života. Vila je členěna na vstupní reprezentačně společenskou část přízemí, kde byl umístěn i výstavní sál, na pracovnu v patře a na soukromé obytné prostory v obou podlažích. Spojujícím prvkem pro všechny tyto části je hala s dřevěným ochozem v úrovni prvního patra.

V souladu s přírodou

Také to, jak je vila začleněna do okolní krajiny, je dokladem Jurkovičovy velké citlivosti pro dané prostředí, se kterým byl navíc velmi dobře obeznámen. V době stavby vily byly Žabovřesky ještě pouhou příměstskou vesnicí a nedaleký tok Svratky spolu s Císařským (dnes Wilsonovým) lesem tvořily ideální prostředí pro Jurkovičův folklorizující styl. O vztahu architekta k okolí svědčí i to, že pro společnost přátel na nedalekém břehu Svratky postavil i loděnici.

Rekonstrukce i na webu

V loňském roce vila přešla do majetku Moravské galerie v Brně a z výsledků průzkumu vyplývá, že během úprav za předchozích majitelů nedošlo k neodstranitelným škodám či zásahům. Obnova vily by měla být zahájena ve druhé polovině letošního roku. Moravská  galerie rovněž plánuje postupné umísťování informací o aktuálním průběhu obnovy v on-line projektu na webových stránkách.
Kolik stála Jurkovičova vila? Moravská galerie v Brně zaplatila za Jurkovičovu vilu i s okolní zahradou 15 162 950 korun. Výsledky průzkumu, který byl ve vile po koupi proveden, naštěstí ukázaly, že je vila v poměrně dobrém technickém stavu a že ani pozdější stavební úpravy zásadně Jurkovičovo dílo nepoškodily. Bývalí majitelé sice prováděli různé úpravy, ty je ale většinou  možné odstranit. V podkroví domu například upravili pro obývání prostor, se kterým Jurkovič původně pro bydlení nepočítal (bude uveden do původního stavu), z haly bude muset zmizet rovný podhled, po nímž je ukryta řezbami zdobená imitace krovu. Největší škodu zaznamenal v minulosti exteriér vily, když byla z jejího štítu odstraněna barevná skleněná mozaika podle návrhu Adolfa Kašpara, která znázorňovala pohádku o drakovi. Situaci komplikuje skutečnost, že její podoba je zachycena jen na několika nedostatečně kvalitních dobových fotografiích, takže se při rekonstrukci, která s mozaikou počítá, na štítu zřejmě objeví nové, soudobé výtvarné dílo, které bude řešeno v duchu původní barevnosti a technologie. Celkové náklady ne rekonstrukci vily, kde má vzniknout centrum věnované dílu Dušana Jurkoviče, se odhadují na 30 000 000 korun.
ab
ab
ab
ab
ab