Kategorie

Jsou řadové domy přežitek?

Řadová zástavba je často veřejností odsuzována jako symbol socialistické éry. Už z principu je předem odmítáno vše společné a kolektivní, řadovky jsou považovány za méněcenné. Nejde však o nouzové řešení. Proč nevyužít výhod bydlení „v jedné řadě“?
 
Podíváme-li se na řadové domy z jiného pohledu, zjistíme, že se jedná o variantu výstavby s výražně nižšími nejenom pořizovacími, ale rovněž i provozními náklady.
 

Architektonický pohled

Řadová zástavba není v žádném případě výmyslem architektů z poloviny dvacátého století. S formou řadové výstavby se setkáváme i v historických centrech měst a na návsích obcí. Křivolaké uličky, kde se střídají domky rozmanitých stavebních stylů, již dnes nevnímáme jako řadové domy. Zub času a historické pozadí jim dává zcela nový rozměr.
 
Většině se pod pojmem řadová zástavba vybaví řada domů stejného typu, pouze s lehkými obměnami, jako je rozlišný výběr vchodových dveří, balkónových zábradlí, barvy fasády apod. Většinou je vytvořením projektu celé zástavby pověřen jeden architekt, případně tým architektů. Výsledkem je jistá unifikace a monotónnost projektu. Na druhou stranu se jedná většinou o architektonicky podařené kousky, vzhledem k tomu, že byly vybrány k hromadné realizaci.
 

Plusy a mínusy řadovek

O nevýhodách řadových domů jsme se již zmínili. Menší společenská prestiž, méně soukromí, vyšší míra rizika vzniku sousedských sporů, nemožnost využití všech světových stran k umístění oken a dveří, jednotnost a uniformita, to jsou jedny ze záporů, které nás napadají při vyslovení pojmu řadový dům. Existuje ale i mnoho kladů, a ne právě zanedbatelných.
 
Požadavek na pozemek pro stavbu řadového domu je 300 až 400 metrů čtverečních. Samostatný domek potřebuje minimálně o 150 metrů více, což je v dnešní době otázka v řádech statisíců korun. Pro úzké pruhy pozemku mezi samostatně stojícím domem a sousedními parcelami budeme navíc jen stěží hledat smysluplné využití. Při stavbě jistě oceníme fakt, že budeme dělat fasádu pouze na dvou stěnách. Přilehlý dům působí navíc jako tepelná izolace. Studie uvádějí, že řadové domky ušetří oproti individuálním rodinným domům až 35 procent nákladů za vytápění.
 
ab
ab
ab
ab
ab