Kategorie

Jeden komín nestačí, uvažujte o komínových systémech

Komín je důležitou součástí každého obytného domu. Ovlivňuje ekonomiku vytápění, připravuje uživatelský standard i volbu topných zařízení. Komínová technika prošla dlouhým historickým vývojem od obyčejných konstrukcí, přes kouřovody a komíny, až k sofistikovaným komínovým systémům.
 
Už dávno nestačí postavit pouhý komín, dlouhý otvor ve střeše vymazaný hlínou, je třeba uvažovat o všech drobných detailech, které souvisejí s moderním bydlením, s ochranou životního prostředí a se standardy kvalitního ekologického vytápění.
 

Složitý systém, jednoduchá montáž

Porozumět detailně tomu, jak jednotlivé systémy či technická zařízení fungují, vyžaduje jen malé procento uživatelů. Postačí jim základní informace, ti zvídavější uvítají podrobný návod k použití ve formě publikace, ale hlavně preferují jednoduchou montáž, kvalitní materiály a dobrý design.
 
Kromě zaručeného výsledku vítají zákazníci také následnou péči, dobrý servis a laskavý přístup. „Oceňují hlavně provozní bezpečnost zařízení, účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a zajímají se o odvod spalin a živtoní prostředí...,“ dodává Jan Bláha, který montuje komínové systémy už dvacet let. Začínal u firmy Schiedel, která se řadí mezi „pionýry“ ve vývoji a výrobě komínových systémů.
 
Tady je možné zaznamenat pečlivé zpracování požadavků zákazníků, od zvýšení nároků na odvod spalin, důraz na energetické úspory a ekologii, až po výpočty a návrhy spalinových cest či důmyslné technologie montáží. Právě dokonale navržená a provedená spalinová cesta je důležitým předpokladem pro plné využití účinnosti připojených spotřebičů v obytném domě.
 
Podstatnou výhodou systémových komínů je to, že jsou vytvořené z kompatibilních prvků zajištěných jedním výrobcem, který za ně přejímá plnou odpovědnost. Podle odborné specifikace jsou systémové komíny certifikovanými výrobky s jednoznačným zatříděním dle ČSN EN 1443. Mají vyřešeny konstrukční i funkční detaily a také proces montáže.
 
 „Při projektování není nutné tyto náležitosti řešit s takovou podrobností, jako u komínů individuálních a rovněž stavba, pokud probíhá v souladu s montážními pokyny výrobce, je rychlá a bezproblémová. Systémový komín má jednoznačně definované parametry, ze kterých je jasné, jaké typy spotřebičů je možno připojit. Vlastní připojení spotřebiče, revize a uvedení do provozu je u správně navrženého a postaveného systémového komína rutinní záležitostí...,” vysvěluje Bláha.
 

Jaká je praxe

Jan Bláha dále vysvětluje, že spalinová cesta bývá stavebníky domu často podceňovaná, setkává se nevhodnými konstrukcemi komína s ohledem na připojený spotřebič a způsob jeho provozu. Řada stavebníků ve snaze ušetřit volí jednoduchá řešení, která se pak důsledkem častých oprav několikanásobně prodraží. Mohou vznikat i škody na majetku, zdraví i životech. Moderní komínové systémy jsou podle Jana Bláhy stabilní jistotou.
 

Co musí dobrý komín umět

Mnohé. Musí být (kromě již zmíněného) pevnou dominantou univerzálního komínového systému, který představuje nezávislost na topném médiu; můžeme se tedy rozhodnout, čím topit. Musí splňovat celou řadu norem, včetně těch evropských, jež zaručí bezpečnost a funkčnost spalinové cesty.
 
Pouze správně navržená soustava spotřebič – kouřovod – komín zaručí podle slov praktiků bezpečný, spolehlivý a hygienický odvod spalin nad střechu budovy za všech provozních podmínek. Naopak špatně provedená spalinová cesta vede k nehospodárnému nebo nefunkčnímu provozu spotřebiče nebo přímo k poškození konstrukce komína. V horším případě může dojít k ohrožení budovy požárem, k ohrožení zdraví či smrti.
 
Číst normy při stavbě komína by mělo být naprosto běžné (ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky). Topenář by měl připojit spotřebič paliv pouze tam, kde spalinová cesta odpovídá svým provedením technickým parametrům připojeného spotřebiče. Revizní technik při revizi spalinové cesty posoudí, zda spalinová cesta svou konstrukcí, rozměry a provedením tomuto spotřebiči odpovídá, zda zajistí bezpečný odvod spalin od spotřebiče do volného ovzduší za všech provozních podmínek.
 
A uživatel? Ten by měl odborné práci pouze dozorovat, vybírat si skutečné profesionál, a kutilství se věnovat třeba při okrasném obkládání komínů.
 
 
 
ab
ab
ab
ab
ab