Kategorie

Je plochá střecha domu dobrý nápad?

Je plochá střecha domu dobrý nápad?
Líbilo by se vám bydlet v domě s plochou střechou? Je to možné i v našich zeměpisných šířkách, jen si musíte dát pozor na kvalitu konstrukce.
Když avantgarda zavedla v našich klimatických podmínkách plochou střechu jako příznak modernosti, příliš se nehledělo na to, jestli tento typ vyhovuje počasí, které u nás převládá.
U ploché střechy je nejdůležitější správné technické řešení

Plochá střecha jen od mistra

Plochá střecha je totiž domovem v mediteránní oblasti, kde je jiný typ srážek, ale hlavně tam nepadá sníh. Nikoli náhodou je u nás převládajícím typem střechy sedlová, jejíž dvojstranné zkosení umožňuje odtok srážek i tajícího sněhu či ledu. Ploché střechy musejí zajišťovat odtok drenážním způsobem, což při technicky nedořešeném, rychlém a levném způsobu provedení působí potíže. Nesnáze s plochými střechami byly už v časech avantgardy, kdy se víc dbalo na konstrukční bezpečnost. Ploché střechy jsou velmi apartní, zvláště jsou-li pojaty zároveň jako terasy s vyhlídkou či dokonce s bazénem. Obliba sedlových střech u nás však ukazuje, že plochá střecha jako emblém modernosti u nás nezdomácněla.

Další druhy střech

Střecha není jen výsledek klimatologických úvah, ale každý její druh je spojen s jiným typem stavby. Zdařilým typologickým příkladem je pilová neboli shedová střecha, která je spojena s industriální architekturou. Kosý způsob osvětlení vyhovuje světelně hygienickým normám i chodu tovární výroby. Navíc je shedová střecha tvarově efektní. Odvážný architekt by se mohl pokusit aplikovat ji i na individuální bydlení. Co takhle vila s shedovou střechou? Nevyužívaným typem je i pultová střecha s jednostranným zkosením. Její sklon umožňuje odtok srážek a zároveň je esteticky účinná svou maximální jednoduchostí. Postmoderna trochu sáhla do vzorníku střech a ke slovu přišla helmicová střecha jehlanového či kuželového tvaru. Postmoderna je ovšem jen pro mistry, kteří vědí, jak si s tvarovým bohatstvím střech poradit.

Architekt David Kraus vytvořil velmi netradiční a krásnou střechu v projektu vily v Říčanech (Zdroj: archiweb.cz)

Netradičně se to musí umět

Používání široké škály tvarů bez prostorové, konstrukční a estetické logiky prozrazuje spíše věčného začátečníka. Na začátku 90. let se mnoho takových bezradných pokusů, jak se vyrovnat s postmodernou, objevilo a zaplavilo celou řadu českých a moravských měst a městeček. Někdy je dobré porušit konvence a prolomit monopol sedlových střech. Velmi apartní a skutečně skvostnou střechu vytvořil David Kraus v projektu vily v Říčanech (2000). Je doklad obrovské invence a velkého mistrovství. Zároveň je to inovativní odpověď na otázku: sedlovou, nebo rovnou?
ab
ab
ab
ab
ab