Kategorie

Jarní ANTIQUE se bude třpytit díky českému sklu

Jarní ANTIQUE se bude třpytit díky českému sklu
V Praze 6. 4. 2009 – Styl, elegance a jedinečnost – slova vybavující se při pohledu na některé ze skvostů, které v minulých stoletích vyrobili mistři svého řemesla. Ať už se jedná o obrazy, plastiky, nábytek, šperky či vázy - milovníci nadčasové krásy z řad odborné i laické veřejnosti se mohou těšit na blížící se přehlídku starožitností ANTIQUE. 23. ročník veletrhu se uskuteční již tradičně v pražské Výstavní síni Mánes od 23. do 27. dubna za účasti šesti desítek předních starožitnických firem.
 

Hlavním tématem jarní přehlídky bude české sklářství, které za dobu svého vývoje prošlo mnoha vzestupy a pády. Starožitné sklo má mnoho podob od barokních rytých pohárů, přes pestrobarevné číšky biedermeieru a bohaté dekory historismu až k secesním sklům a umělecké tvorbě 20. století. V dnešní době, kdy se toto řemeslo potýká s další ze svých krizí, je dobré připomenout si jeho bohatou tradici. „České sklo je ve světě pojem. Proslulo svou originalitou, kvalitou, precizností či propracovaností detailů a tvoří nedílnou součást mnoha soukromých i musejních sbírek. K nejvýše ceněným na starožitnickém trhu patří například díla firmy Lötz z Klášterského mlýna, na která bychom se chtěli zvlášť zaměřit,“ říká prezidentka pořádající Asociace starožitníků Simona Šustková.

 České sklo je ve světě pojem - Otto Prutscher
Kromě prodejních expozic více než šedesáti vystavovatelů, nebude ani letos chybět bohatý doprovodný program. Atraktivním pro laiky i znalce se 25. dubna stane kulatý stůl za přítomnosti odborníků. Diskuse bude kopírovat hlavní téma veletrhu, tedy „České sklářství“. Funkce moderátora se ujme šéfredaktor časopisu Art&Antiques Jan Skřivánek a mezi jeho hosty bude patřit např. historička skla PhDr. Jitka Lněničková.
 
Návštěvníkům bude v rámci výstavy muzea Šumavy představen projekt záchrany střihového archivu již zmiňované a dnes již dávno zaniklé sklárny Johann Lötz witwe (Johann Lötz-vdova) v Klášterském mlýně na Šumavě. Vystaveny budou vzácné ukázky střihů v původní podobě a po jejich restaurování a rovněž fotografie z postupu prací. „Sklářský střih je zjednodušeně řečeno papír, který dostal sklář u pece do ruky a podle něj zhotovil požadovaný kus. Pokud existuje střih, dá se podle něj velmi spolehlivě doložit, zda jde o výrobek dané firmy a dá se datovat. Díky tomu můžeme přispět ke snazšímu odhalování napodobenin,“ vysvětluje kurátorka šumavské výstavy PhDr. Jitka Lněničková. Přehlídka v Mánesu se stane prologem k rozsáhlé výstavě lötzovského skla, která se uskuteční od června do října 2009 v Muzeu Šumavy v Kašperských horách a v Sušici.
 

 Sřih pro sklářskou výrobu

Bezplatné poradenské  služby odborníků - znalců

Pomocnou ruku nabídne Asociace starožitníků v podobě každoročně hojně využívaného odborného poradenství. Návštěvníci budou mít po celý druhý den veletrhu opět možnost využít bezplatných služeb znalce, který bude provádět odhady starožitností a zájemcům poskytne konzultace. „Tradicí závěrečného dne se stalo udílení cen za nejlepší expozici a exponát, kterými se mimo jiné snažíme neustále zvyšovat úroveň veletrhu,“ doplňuje Simona Šustková. „Mezi další ocenění patří také Restaurátorská cena roku, nebo vyhlášení Nejlepší provozovny roku z řad nejúspěšnějších obchodů členů Asociace starožitníků.“
 

O veletrh ANTIQUE je zájem

Veletrh ANTIQUE se těší přetrvávajícímu zájmu veřejnosti i přízni odborníků především díky kvalitě vystavovaných a prodávaných exponátů. Je to zásluhou aktivního přístupu pořádající organizace, kterou je Asociace starožitníků. Ta se jako první z postkomunistických zemí stala vedle nejprestižnějších starožitnictví světa členem organizace C.I.N.O.A. Tato organizace mezinárodního rozsahu sdružuje obchodníky s uměním, mapuje trh se starožitnostmi a napomáhá obchodu s nimi. V souladu s tím usiluje i Asociace starožitníků o rozvoj českého trhu, aby nebyl zaplaven neznačenými falzy a napodobeninami a aby peníze uložené do starožitností byli dobře jištěnou investicí. Skrze svou Rudolfínskou akademii vzdělává, neboť vzdělání v oboru je jednou z podmínek pro orientaci na trhu se starožitnostmi a vhodné investování. V neposlední řadě se snaží i o propagaci vztahu lidí k našemu kulturnímu dědictví.
 

23. veletrh starožitností Antique

23. - 27. dubna 2009
Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábř. 250/1, 110 00 Praha-Nové Město
Návštěvní doba: od 10 do 19 hod, poslední den do 16.00
Vstupné: 60,- Kč (pro členy Asociace starožitníků zdarma)
 

Doprovodný program

23.4 – 24.4. / Výstava muzea Šumavy
Projekt záchrany střihového archivu sklárny Lötz v Klášterském mlýně představí vzácné ukázky střihů v původní podobě, po restaurování a rovněž fotografie z postupu prací.
24.4. / 10:00 – 16:00 / Odborné poradenství
Návštěvníkům veletrhu opět nabízíme bezplatné konzultace s odborníky na jednotlivé komodity.
25.4. / 11:00 / Kulatý stůl
Moderuje šéfredaktor časopisu Art&Antiques Jan Skřivánek. Mezi hosty patří např. PhDr. Jitka Lněničková.
 
ab
ab
ab
ab
ab