Kategorie

Japonská zahrada – Krajina jako na dlani I.

Odlišné vnímání světa a nedozírná propast mezi kulturami, to je to, co v mysli Evropana vzbuzuje takové chvění při pohledu na východní skvost, japonskou zahradu.
Nenechme se ovšem zmást názvem – první zmínky o japonských zahradách se objevily v Číně a spadají do doby téměř sto let před naším letopočtem. Odtud se myšlenka okrasných zahrad dostala do Japonska, kde upevňovala po staletí své postavení, až do dnešních dní.

Vodopády jsou častou součástí japonských zahrad

Japonské miniatury

Odlišnost východních zahrad od těch evropských vychází z touhy po souznění s přírodou. Proto při podrobném zkoumání většiny japonských zahrad dospějeme k závěru, že jsou věrnou miniaturizovanou kopií skutečné přírodní scenérie. To je onen prvek, který odlišuje východní a západní pojetí okrasných zahrad. Zatímco západní kultury se snaží do přírody vnést svoji vizi nebo iluzi krásna, východní civilizace vycházejí z faktu, že příroda je dokonalá a krásná, a proto je třeba pouze uspořádat její prvky tak, aby lahodily lidskému oku.

Ostrůvek a můstek, častý prvek japonských zahrad s rybníčkem

Umělecké dílo

Pokud jste již měli možnost se setkat s některým typem japonské zahrady, určitě ve vás zanechala velice silný dojem. Je to již zmíněným odlišným vnímáním světa, ale také, a to především, její nenapodobitelnou strukturou a vlastní duší. Japonské zahrady byly, a dodnes jsou, považovány za umělecká díla. Na tvorbě a navrhování těch nejkrásnějších se podíleli největší mistři zahradnického umění. Jedním z nejvýznačnějších designérů 13. stol. byl Muso Soseki, který jako první ve svých zahradách provedl nejdůležitější změny své doby – přenesl diváka ven do zahrady, aby se mohl kochat pohledem na měnící se krajinu při postupném procházení zahradou. Dalším mužem, který stojí za zmínku, byl japonský mistr čaje, Sen no Rikyu, který se odklonil od okázalých návrhů a jeho prosté zahrady se staly symbolem dobrého vkusu. Navíc Rikyu změnil tradiční pojetí zahrady – rozšířil její roli místa pro odpočinek tím, že sem přenesl japonský tradiční rituál čaje. Od té doby vznikaly jako součást zahrad také čajové altánky.

Cestička vodou v japonské zahradě

Dlouhý vývoj japonské zahrady

Změn, kterými japonská zahrada prošla během staletí, je mnoho a každá éra jejich vývoje přinesla něco nového. Po celou dobu jejich vývoje se objevovaly další a další typy, které vycházely z některého východního učení. Základní konstrukční prvky a typy zahrad vám představím v pokračování tohoto miniseriálu o skvostném doplňku mnoha nejen japonských sídel.
ab
ab
ab
ab
ab