Kategorie

Jaké změny přinese nový občanský zákoník v oblasti bydlení?

Nový občanský zákoník přináší celou řadu novinek v oblasti bydlení a realit. Podívejte se s námi na několik hlavních změn, se kterými musíme od nového roku počítat.

Nepečujete o nemovitost? Můžete o ni přijít!

Zpustlých nemovitostí, o které se nikdo nestará a které postupně chátrají, v našich městech najdete stále dost. Jistě jste se někdy zeptali sami sebe, proč není možné takovou nemovitost majiteli odebrat a svěřit ji do péče státu, nebo jinému majiteli? Dosavadní právní úprava „zabavení“ nemovitosti neumožňovala, ale od začátku příštího roku i k tomuto kroku může dojít. Nový občanský zákoník totiž zavádí princip derelikce i do oblasti nemovitostí. Dříve se totiž tento princip uplatňoval pouze na záležitosti hmotné povahy. Od nového roku bude možné nemovitost, o kterou se deset let nikdo nestaral, vyvlastnit. Je však velkou otázkou, jak lze přesně definovat opuštění nemovitosti. Bude to například moment, kdy dojde k výraznému poškození domu, který nebude nikdo opravovat? Nebo tehdy, když někdo zjistí, že nemovitost nikdo neobývá a nedochází tam? Desetiletá lhůta pro prokázání nezájmu o nemovitost bude totiž důležitá hlavně v případech, kdy může nemovitost někdo zdědit.

Přídatné spoluvlastnictví jako novinka

Vede k vašemu pozemku cesta, bez které by nebylo možné Váš pozemek, a tudíž Váš rodinný dům, nebo byt využívat? Pak zpozorněte. Nový zákoník totiž zavádí pojem přídatného spoluvlastnictví. Jde o typ vlastnictví, které je společné a které není možné bez vlastnictví pozemku sousedícího. Může se jednat právě o příjezdové cesty, nebo třeba společná parkoviště. Podíl na pozemku spoluvlastněném nelze prodat bez prodeje vlastního pozemku. Pozemek v přídatném spoluvlastnictví musí plnit stále svůj původní účel. Pokud pronajmete svou nemovitost, pak přechází právo používat pozemek, který je v přídatném spoluvlastnictví na vašeho nájemníka.

Stavba je součástí pozemku

Nový občanský zákoník také zavádí jednu velkou novinku v oblasti staveb a pozemků, na kterých leží. V současné době se totiž může stát, že některé nemovitosti nebyly postaveny na pozemku, který k nim náležel, a majitel nemovitosti se nekryl s majitelem pozemku. Podle nového občanského zákoníku však platí, že půda se stává součástí stavby. Toto pravidlo se tak vrací k dříve používané praxi. Stejné pravidlo platí i v celé západní Evropě a mělo by usnadnit řešení nejrůznějších sporů. Do budoucna tedy nebude možné budovat stavbu jinde, než na svém vlastním pozemku. Stejně tak nebude možný prodej bytů, nebo rodinných domů, který na vlastním pozemku neleží. Ti, kdo vlastní jak stavbu, tak pozemek, na kterém stavba stojí, budou od nového roku vlastníky jedné nemovitosti – stavby s pozemkem. Pakliže se majitel stavby a pozemku liší, pak mají navzájem vůči pozemku či vůči nemovitosti předkupní právo, aby se vlastnictví sjednotilo. Toto pravidlo také upravuje situaci, kdy jste např. kvůli špatnému zaměření pozemku zastavěli svému sousedovi kus jeho pozemku. V takovém případě totiž pozemek pod stavbou připadá automaticky vám. Zákoník bude upravovat také to, zda vašemu sousedovi přísluší za zastavěný pozemek náhrada a v jaké výši. Do budoucna se tedy minimalizuje riziko, kdy po koupi domu nebo bytu zjistíte, že bydlíte na cizím pozemku.

ab
ab
ab
ab
ab