Kategorie

Jak zbavit trávník mechů a plevelů?

Jak zbavit trávník mechů a plevelů?
Také vám připadá, že sousedův trávník je na první pohled zelenější, upravenější a kompaktnější? Potom věnujte pozornost několika osvědčeným radám, jak správně pečovat o trávník kolem domu, chalupy nebo chaty.
K dnešnímu datu je v České republice 200 tisíc hektarů zelených ploch. Každý trávník by měl splňovat tři základní funkce: estetickou, rekreačně-obytnou a biologicko-hygienickou. Mezi základní preventivní opatření nezapleveleného trávníku patří použití certifikovaného kvalitního osiva s vysokou klíčivostí (90% a více) a včasný jarní výsev. V roce založení při jarním termínu výsevu je vhodné provést první seč za 6-8 týdnů, a to z důvodu potlačení nežádoucích plevelů a konkurenčně silnějších komponentů směsi, a dát tím šanci pomaleji se vyvíjejícím druhům trav.

Regulace mechu v trávníku

Mechy představují konkurenci pro trávy a postupem času je tak mohou z trávníku úplně vytlačit. Nejčastěji se s mechovými polštářky setkáváme na zastíněném porostu, kde se jejich konkurenční schopnost ještě zvyšuje. Zastíněné trávníky bychom měli sekat níže (na 30 mm), protože tím vzrostou nároky trav na výživu i závlahu a jsou tak schopny tvořit větší konkurenci mechům. V zastíněném trávníku by měly převažovat trávy, které snášejí zastínění- například lipnice hajní, lipnice nízká nebo metlice trsnatá.

Ošetření trávníku

Mezi nejúčinnější a zároveň nejpracnější odstraňování mechů z trávníku patří vypichování. Důležité je, aby byly mechové polštářky odstraněny beze zbytku, jinak mech znovu snadno naroste. Vypichování je vhodné podpořit dusíkatým přihnojením, aby se mezery v trávníku rychleji zapojily. V poslední době se při hubení mechů a plevelů v trávníku využívá speciální trávníkový písek. Jeho složení je jeden díl síranu železnatého, tři díly síranu amonného a 20 dílů jemného křemičitého písku. Aplikujeme ho hned brzy z jara. Pokud se trávník nachází na půdě s nízkým pH, je jediným možným řešením, jak se zbavit mechu, přihnojení mletým vápencem. Doporučená dávka je 20 kg mletého vápence na 100 m2 plochy trávníku. Hodnota pH půdy by po aplikaci hnojiva neměla přesáhnout 6,5.

Hubení plevelů

Mezi nejčastější plevelné druhy v trávnících patří pýr plazivý, jitrocel větší, sedmikráska chudobka, jetel plazivý, kopřiva dvoudomá, pcháč rolní, podběl lékařský a rozrazil perský. Plevele obecně nesnáší sečení, takže čím častěji budeme trávník sekat, tím více jich bude ubývat. Výška seče by se měla pohybovat mezi 30 až 40 mm. Nejrychlejší způsob hubení plevelů je použití chemických herbicidů. Na založený trávník se využívá kontaktních nebo syntetických herbicidů. Výhoda kontaktních herbicidů je v jejich rychlém účinku, avšak jejich aplikace musí být opakovaná. Syntetické herbicidy aplikujeme na listy plevelů, postupně pronikají vodivými pletivy až do kořenů a oddenků. Některé z těchto herbicidů působí částečně i přes půdu, kde zanechávají rezidua, které pak následně znemožňují vyklíčení případných výsevků. Aplikaci herbicidů provádíme při teplotách 15-25 °C, jinak totiž dochází k fyziologickému poškození trav. Starost o trávník není úplně snadná, jak by se možná mohlo na první pohled zdát, určitě se ale vyplatí. A váš trávník vám bude možná závidět naopak soused.
ab
ab
ab
ab
ab