Kategorie

Jak zařídit prostor, kde vám bude prostě dobře aneb Feng Shui v praxi

Věnujete péči, čas, snahu, nápady a peníze na vytvoření harmonického domova, kde se přirozeně chcete cítit příjemně, uvolněně, živě i odpočatě, prostě dobře. Ať ale děláte, co děláte, není to stále TO pravé, přitom vlastně nevíte proč? Pak jsou následující řádky určeny právě vám.
 

Pracovna. Než vznikne takováto oáza pohody, je třeba důkladných příprav; foto a info: Vítr-Voda společnosti Camino, s.r.o.

Proč se někde cítíte báječně a jinde Vás "cosi" tíží?

Nemusíte vůbec věřit na jin a jang nebo energii čchi a přesto se v prostorách zařízených dle zásad Feng Shui budete intuitivně cítit mile až báječně. Nejde o žádné dogma, ale o komplexní uplatnění dávných zkušeností, které jednotlivě najdeme i v jiných kulturních a civilizačních okruzích.
Je třeba mít nákres půdorysu vzhledem ke světovým stranám, pak může vzniknout návrh; foto a info: Vítr-Voda společnosti Camino, s.r.o.

Feng Shui v praxi není zas tak zcela prosté

Dodržet ale souhru všech zásad Feng Shui v praxi není zcela jednoduché. Zjistili jsme za vás, jak postupovat při zařizování domova dle Feng Shui. Ptali jsme se odborníků společnosti CAMINO 88 (šťastná cesta), spol. s r. o., která je schopna všem zájemcům domov či jiný prostor  ve stylu Feng Shui pomoci zrealizovat; a to od výběru pozemku přes architektonický návrh až po rady, jaké barvy a doplňky zvolit do které místnosti.  Na otázky redakce odpovídala paní Markéta Petříková.
Velkou roli v učení feng shui hrají základní elementy Dřevo - Oheň - Země - Kov - Voda; foto a info: Vítr-Voda společnosti Camino, s.r.o.

1.      Jak dlouho se již Vaše společnost zabývá navrhováním bydlení podle učení Feng-Shui?

Praxi ve Feng Shui jsme zahájili v roce 2003. Samozřejmě jsme si jeho principy ověřili nejdříve sami u sebe, a když jsme viděli, že vše funguje tak jak má, rozhodli jsme se konzultace a rozbory Feng Shui nabídnout i ostatním. V současné době se zabýváme komplexními službami od návrhu a studie po samotnou realizaci. Jedná se o stavby i interiéry v komerční i soukromé oblasti. Mohu říci, že jedinečnost naší společnosti tkví právě v této komplexnosti a zároveň v nejdelší praxi v ČR.
 
Počáteční rituál při zahájení stavby a rodinný dům dle Feng Shui; foto a info: Vítr-Voda společnosti Camino, s.r.o.

2.      Jaké kroky je třeba podniknout k tomu, aby člověk zařídil své bydlení podle učení Feng-Shui? Co bychom neměli opomenout?

Nejdůležitější je se s filosofií Feng Shui ztotožnit a připravit se na změny v životě a na nutnost neustále na sobě pracovat. U partnerské dvojice je nezbytné, aby Feng Shui přijali oba a stalo se pro ně součástí běžného života. Pokud už dojde ke konečnému rozhodnutí, je dobré vyhledat odborníka na Feng Shui co nejdříve. U stavby by se měl podílet už na výběru pozemku, u interiéru je vhodný okamžik před zahájením stavebních prací. Na druhou stranu lze Feng Shui praktikovat kdykoliv. Při včasném kontaktu je možné si ušetřit některé pozdější nutné změny nebo používání nápravných prostředků. K další práci je třeba osobní setkání v prostoru, který je třeba řešit, jeho půdorys a data narození všech lidí, které budou prostor obývat.
Zahrada dle Feng Shui; foto a info: Vítr-Voda společnosti Camino, s.r.o

3.      Jaké jsou hlavní zásady bydlení podle Feng-Shui?

Zásadami se to ve Feng Shui jen hemží, v podstatě se skládá jen ze zásad a principů. Platí pro správný výběr pozemku, usazení domu a jeho vnitřní členění v souvislosti se světovými stranami, další pravidla platí pro jednotlivé místnosti a sektory, prostor před vchodem, kterému se říká Ming Tang, vchod samotný, střed prostoru (tai chi), rozmístění nábytku a zrcadel atd. atd. Vše je třeba řešit pro individuální prostor a konkrétního člověka.

4.      Co nám může Vaše společnost nabídnout, pokud se na Vás obrátíme s přáním bydlet v souladu s Feng-Shui?

Pokud se jedná o stavbu, nabízíme poradenství při výběru pozemku, návrh a rozbor stavby podle školy formy a školy kompasu, zpracování projektové dokumentace, novostavby i rekonstrukce včetně ekologických a nízkoenergetických domů. U interiérů je to studie a návrh, řešení dle Feng Shui, realizace na klíč a originální nábytek pod vlastní značkou Nature Design. Dále jsou to návrhy a realizace exteriérů a energetické rituály. Kompletní nabídku našich služeb máme zveřejněnou na našich webových stránkách www.feng-shui-stavby-interiery.cz, kde je možné zhlédnout rozsáhlou fotogalerii staveb a interiérů z poslední doby a přečíst si reference od některých našich zákazníků.
Jídelna dle Feng Shui; foto a info: Vítr-Voda společnosti Camino, s.r.o

5.      Na co by si měl člověk dát pozor, pokud se chystá stavět dům podle zásad Feng-Shui?

Určitě je dobré vnímat místo pocitově. Pokud nás vnitřně osloví, bývá to to pravé. Měli bychom si však o tomto místě zjistit co nejvíce informací – co zde bylo v minulosti, případně kdo bydlel v domě či bytě před námi a jaké bylo soužití těchto lidí. Důležitým faktorem jsou vlivy z okolí – zda není v blízkosti výrazně rušivý element – vysílač, letiště, rušná křižovatka apod., je dobré promluvit s lidmi v okolí, což jsou naši potenciální sousedi. Pokud narazíme na nepřátelské chování, je třeba to brát v úvahu při dalším rozhodování. V neposlední řadě je třeba, aby místo jako takové splňovalo naše představy a bylo v souladu s naším životním stylem. K tomu je dobré zjistit všechny možnosti, které daná lokalita nabízí včetně možností dopravy a pak pečlivě zvážit všechna pro a proti.

6.      Jak správně hledat vhodný pozemek ke stavbě?

Pozemek musí především splňovat školu formy. Vhodný je mírný svah s dostatečnou oporou za zády (ta se nazývá želva) a po stranách (opora tygra a draka). Zároveň musí poskytovat dostatečný výhled (fénixe). Pak je třeba zvážit negativní vlivy včetně výskytu geopatogenních zón a posoudit, zda pozemek umožňuje správné usazení domu vzhledem ke světovým stranám. Hledáním ideálního místa se zabývali už původní mistři Feng Shui a nazývali jej místem mezi Nebem a Zemí. Je třeba podotknout, že takových míst opravdu není mnoho.

7.      Jaké jsou hlavní zásady pro založení zahrady podle učení Feng-Shui?

Nejdůležitějším aspektem tvorby zahrady podle Feng Shui je to, aby vytvořená zahrada odpovídala a vyhovovala životnímu stylu svých obyvatel. Měla by být odrazem jejich zájmů, potřeb, vkusu, očekávání a přání. Proto je vždy nutné znát budoucí majitele zahrady, znát jejich životní styl a podle toho teprve tvořit zahradu. Pokud pomineme již vlastní výběr vhodného pozemku a zásadu, aby dům i zahrada byly harmonicky zapojeny do okolní krajiny a tvořily jeden celek, je následně důležité správné rozvržení všech součástí zahrady tak, aby zde volně plynula energie čchi, která by se neměla nikde hromadit, ale ani rychle ze zahrady unikat. Cílem zahrady dle Feng Shui je, aby zahrada tvořila prostor, kde žádný energetický prvek není příliš dominantní, rozložení prostoru odpovídá principu nebeských zvířat, kde jsou jang a jin v rovnováze apod. Zároveň by měla být vytvořena rovnováha mezi barvami a tvary zvolených rostlin i zahradních staveb. Vždy je potřeba myslet na to, že zahrada je na rozdíl od interiéru živý organismus a že se mění v souvislosti s ročním obdobím i působením let, navíc se mění i podle potřeb svých majitelů.

8.      Jaké rostliny bychom měli převážně volit?

Je nesporné, že teprve rostliny dotvářejí vlastní zahradu. Stimulují vaše smysly ať už barvou, vůní či tvarem, podněcují vaši fantazii a také poskytují pocit ochrany a soukromí. Přinášejí nám také užitek v ekologickém smyslu – zvlhčují vzduch, zachycují nečistoty, tlumí hluk a poskytují životní prostor různým druhům živočichů. Při výběru jednotlivých rostlin bychom se měli opět řídit životním stylem majitele zahrady, okolním prostředím a měli bychom zohlednit všechna specifika, která si jednotlivé kultivary nesou. Je samozřejmé, že jedině rostliny vysázené na správném stanovišti v dobrých podmínkách přinášejí celkovou harmonii a proudění energie v zahradě. Měli bychom se snažit o zastoupení různých druhů rostlin a dřevin – stromů, keřů, květin, bylinek, užitkových rostlin. Volíme je s citem, posuzujeme barvu, velikost a tvar jednotlivé rostliny a také to jak budou rostliny vypadat vedle sebe.
Dětský pokojík zařízený dle Feng Shui. Prostředí, které pro své dítko zařídíte bude významně ovlivňovat jeho vývoj; foto a info: Vítr-Voda společnosti Camino, s.r.o

9.      Na co bychom si měli dát pozor při zařizování interiéru, jak bychom měli vybírat nábytek, koberce, barvy?

Návrh veškerého vybavení včetně barev, tvarů a materiálů řeší obsáhlá studie pro konkrétní prostor. Při jeho zpracování je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů – jsou to individuální potřeby a přání v souvislosti s životním stylem nebo náplní práce u komerčních prostor. Dále závěry astrologického rozboru, šťastné a nešťastné směry, bagua – rozdělení prostoru na 8 výsečí podle světových stran a správné užití energií pěti prvků (voda – dřevo – oheň – země – kov) v návaznosti na vše ostatní. Výsledkem by měl být vyvážený prostor, který působí harmonicky a poskytuje svým obyvatelům dostatek energie a inspirace, ale i možnost kvalitní regenerace. Ke všeobecným zásadám patří, že vždy dáváme přednost přírodním materiálům, živým rostlinám a zaobleným tvarům.
Koupelna zařízená dle zásad Feng Shui je oázou pro relaxaci a očistu. V koupelně se silným prvkem vody je vhodné toto působení vyvážit prvkem země - v tomto případě kamenné obložení; foto a info: Vítr-Voda společnosti Camino, s.r.o
 
 

10. Jaké bychom měli volit doplňky do bytu, zejména pak umělecká díla, jako obrazy, sošky či jiné artefakty v souladu s učením Feng-Shui?

To je opět velmi individuální. Jedna věc je, že potřebujeme pro každý sektor dodat určité energie, což můžeme provést pomocí barvy, tvaru nebo materiálu a veškeré doplňky a dekorace nám v tom mohou hodně pomoci. Je však důležité, aby lidé ve svém prostředí neměli nic, co by je neoslovovalo nebo dokonce deprimovalo nebo navozovalo pocit chaosu či disharmonie. Máme jangové zóny v každém interiéru, které vyžadují živější zařízení a motivy obrazů (energie dřeva a ohně), vyvážené s energií země a vyloženě klidové – jinové zóny (s energií vody a kovu), které mají svým laděním a uspořádáním navodit pocit klidu a uvolnění.

Děkuji za rozhovor.

Na otázky redakce odpovídala paní Markéta Petříková ze společnosti CAMINO 88 (šťastná cesta), spol. s r. o.,
Kontakt: info@vitr-voda.cz
 

Více o interiérech dle Feng Shui

Více o stavbách dle Feng Shui

 

Webové stránky Vítr-Voda

Křišťály zastupují element vody; foto a info: Vítr-Voda společnosti Camino, s.r.o
 titulní fotografie a obrázky: Vítr-Voda http://www.feng-shui-stavby-interiery.cz/cs/
ab
ab
ab
ab
ab