Kategorie

Jak využít k financování stavby rozestavěný dům

Stavba vlastního domu je jednou z finančně nejnáročnějších záležitostí. S nedostatkem finančních prostředků se obvykle potýká většina stavebníků. Někteří započnou se samotnou realizací stavby bez podrobného finančního rozpočtu a zároveň nemají promyšlený způsob kompletního financování stavěné nemovitosti. Vystavují se tak značnému riziku.
Riziko spočívá v tom, že jednoho dne veškeré dostupné peníze na pokračování stavby budou vyčerpány, a tak se celý záměr dostává do nepříjemného časového skluzu. Ten může v lepším případě trvat několik měsíců, v horším případě i několik let. Lépe ani nezmiňovat nejhorší variantu, kdy se stavebník bude muset celého záměru úplně vzdát.

Postačí zástava nebo ručitelé?

Pokud jste se rozhodli vyřešit stávající bytovou potřebu stavbou vlastního rodinného domu, máte několik možností, jak zajistit jeho financování. Ideální situace nastává v případě, kdy máte naspořeno tolik peněz, kolik bude stačit na realizaci celé stavby. Většina lidí ale nepatří do této prominentní skupiny obyvatel a musí řešit financování stavby klasickým způsobem, tedy s využitím služeb bankovních ústavů a jejich produktů – zejména hypotéky nebo stavebního spoření. I když si vyberete optimální variantu, můžete si být jisti, že poskytovatelé peněz budou chtít garanci v podobě zastavené nemovitosti, popřípadě ručitelů v závislosti na výši částky, kterou si hodláte půjčit.

Rozestavěná stavba jako záruka

V případě, že nemáte možnost nabídnout do zástavy nějakou nemovitost, nebo se vám nepodaří získat dostatečně bonitního ručitele, může se zdát vaše situace neřešitelná. Přesto ještě nemusíte věšet hlavu, protože existuje řešení, kterým můžete svůj záměr realizovat až do konce. Zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí a následná možnost tuto stavbu zastavit ve prospěch hypoteční banky nebo stavební spořitelny je totiž jednou z možností, jak řešit financování bydlení.

Příklad financování stavby

Na následujícím přikladu se pokusíme ukázat, jak celou záležitost financování výstavby rodinného domu vyřešit bez nutnosti použití peněz z hypotéky nebo stavebního spoření. Mladí manželé se rozhodli řešit vlastní bydlení stavbou menšího rodinného domku na vesnici. K tomuto rozhodnutí je přivedla nabídka dědečka, který je ochoten jim pro výstavbu domu darovat část zahrady, která je územním plánem obce určená k zastavění rodinným bydlením. Mají naspořeno asi 500 tis. Kč. Samotná stavba prováděná svépomocí má plánovaný rozpočet cca 1,5 mil. Kč. Oslovené peněžní ústavy jsou ochotny zbylou částku na stavbu půjčit, ale všechny požadují garanci splácení poskytnutého úvěru formou zástavy nemovitosti. Stavebníci žádnou nemovitost ani ručitele v záloze nemají, a proto se rozhodnou řešit vzniklou situaci poněkud netradičním způsobem. Stavbu zahájí z prostředků, které mají k dispozici z vlastních zdrojů. Po poradě s odborníkem mají spočítáno, že pro realizaci hrubé stavby jim budou uspořené peníze stačit. Přitom vědí, že pro zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí postačí, aby rozestavěný dům měl patrné stavebně-technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží.

Zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí

Po realizaci hrubé stavby dávají na příslušný katastrální úřad tzv. ohlášení vlastníka k zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí. K ohlášení připojují čestné prohlášení, že se jedná o rozestavěnou stavbu a že jí doposud nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční. Dále dokládají geometrický plán, kterým je rozestavěná budova zaměřena, a stavební povolení s doložkou nabytí právní moci. Samotné prohlášení má úředně ověřené podpisy obou manželů. Na základě těchto skutečností je rozestavěný dům následně zapsán do katastru nemovitostí.

Úvěr na dosah

Nyní je jejich situace ve vyjednávání o poskytnutí úvěru daleko příznivější, protože mohou do zástavy nabídnout právě rozestavěný dům a tím získat potřebnou garanci za poskytnuté peníze. Hodnota rozestavěné stavby bude určena znaleckým posudkem a po prostudování jednotlivých nabídek finančních institucí si vyberou produkt, který jim nejlépe zajistí finančně bezproblémové dokončení stavby. Tento příklad názorně ukazuje, že i s omezenými finančními prostředky lze úspěšně realizovat vysněnou stavbu rodinného domu.
ab
ab
ab
ab
ab