Kategorie

Jak vybírat typové domy? 2. díl

Pokud se rozhodnete pro stavbu rodinného domu podle typového projektu, je zapotřebí si uvědomit, že tyto projekty jsou zpravidla navrženy pro rovinaté pozemky. Při výběru projektu se proto obvykle neobejdete bez dopracování vybraného a zakoupeného projektu o dokumentaci, která má vztah ke konkrétní stavební parcele, na níž bude rodinný domek.
V praxi se jedná zejména o výkres situace stavby s osazením do terénu, o projekt přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikace, případně projekt oplocení pozemku a terénních úprav.
S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Výběr nového domu

Zavedené stavební firmy pravidelně vydávají katalogy, ve kterých prezentují aktuální nabídku typových domů. Typový dům vám stavební firmy postaví jednak na vašem pozemku, ale v nabídce najdete i domy s pozemky v mnoha atraktivních lokalitách po celém území naší země. Je tedy jen na vás, kde se rozhodnete svůj dům postavit. Budoucí klienti se v katalogu dovědí bližší informace o konkrétním produktu, možnostech jeho financování, cenách, typech uzavíraných smluv i o stavu prodejů a rezervací v jednotlivých lokalitách. Dále může následovat osobní schůzka s obchodním zástupcem firmy, kdy zájemce konkretizuje svoje požadavky a obdrží nejpodstatnější informace týkající se daného produktu. V případě, že váš zájem o produkt potrvá i po schůzce a osobní prohlídce domu, můžete se dohodnout na termínu podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (u připravované výstavby nebo u staveb ve stádiu rozestavěnosti) či přímo Kupní smlouvě (u již dokončených domů).

Rozhoduje dobrá komunikace

Zavedené firmy mají své pracovníky, kteří po celou dobu výstavby až do předání stavby komunikují s objednavatelem. Již před zahájením výstavby domu se projednává spousta detailů - obklady, dlažba, podlahové krytiny. Během výstavby se pak společně s pracovníkem provádějícím stavební dozor řeší případné další připomínky a podněty klienta (umístění vypínačů a zásuvek, rozvody topení a vody, změny příček apod.). Dbejte ale na to, aby každá podstatná změna oproti standardnímu provedení byla řešena uzavřením dodatku ke smlouvě.

Předání dokončené stavby

Jakmile je stavba dokončena a místně příslušný stavební úřad povolí její užívání, může dojít k protokolárnímu předání dokončené stavby klientovi. Klient obdrží doklady k dokončené stavbě - certifikáty jakosti, záruční listy a návody, prohlášení o shodě, výkresovou dokumentaci skutečného provedení stavby a další související dokumenty. Na novostavbu se obvykle poskytuje standardní záruční doba 3 roky.
ab
ab
ab
ab
ab