Kategorie

Jak si poradit s graffiti?

Archeologové pravděpodobně zajásají, pokud objeví nějaké obzvlášť vyvedené graffiti. Majitelé domů, na jejichž fasádě se skví barevným sprejem vyvedené nápisy, však jásají podstatně méně.

Graffiti může mít podobu výjimečného díla, ale také otravných neumělých tagů načmáraných na cizí fasádě. Co s tím, pokud se objeví na vašem domě?

Proč to dělají?

Ve skutečnosti nejeden z nás má v sobě kus „graffiťáka“ (přesněji řečeno writera). Stačí si vzpomenout na svá dětská či teenagerovská léta, kdy jsme čmárali křídou či kouskem cihly po chodnících, ryli kružítky do lavice či noži do stromů či laviček. Cíl? Jednoduchý: zahnat nudu, či zanechat po sobě něco ostatním na památku.  

Není barva jako barva

Také dnešní „graffitisté“ obvykle chtějí vytvořit své dílo co nejrychleji a s dostatečnou životností. Proto pro svou tvorbu využívají nejčastěji různobarevné spreje a fixy. Ovšem lidská vynalézavost nezná mezí – nejsou-li po ruce spreje či štětce a barvy (olejové, nitrocelulózové, akrylové, alkydové), při troše šikovnosti si snaživý autor vystačí také s obyčejnou křídou, mastnou křídou, rtěnkou, tužkou, propiskou či různými druhy fixů (např. popisovače na cedečka). Zvláštní skupinu tvoří nápisy škrábané či ryté do podkladu.

Kdy začít boj se sprejery?

Pokud plánujete novou stavbu a máte odůvodněnou obavu, že váš dům by mohl být terčem sprejerů, pak byste měli věnovat pozornost pečlivému výběru povrchového materiálu či úpravě zdi. Zvažujte především, jaká je struktura povrchu – čím hrubší, tím hůř se na něj maluje, ovšem tím hůře se také čistí. Poréznost materiálu – čím vyšší, tím lépe proniká barva dovnitř, a tím hůře se posléze odstraňuje. Tvrdost materiálu – vysoká tvrdost znemožňuje zničení rytím či škrábáním, naopak umožňuje pro odstraňování nápisů využít razantnější, a tedy obvykle i účinnější postup. Chemická odolnost povrchu – rozpustí chemická rozpouštědla skutečně pouze nápis?

Pryč s graffiti! Ale jak?

V zásadě existují dvě základní metody: mechanické (stírání, odstraňování tlakovou vodou, abrazivní metody, použití laseru) chemické (rozpouštědla nebo jejich směsi, ve kterých pojivo barev bobtná nebo se rozpouští. Ve zbotnalém (a změklém) stavu je barva odstraňována mechanicky). Základem odstraňování grafitti  z většiny povrchů je ostřik horkou vodou pod vysokým tlakem s využitím vhodných chemických přípravků. Výběr chemického odstraňovače závisí především na typu povrchu (savý, hladký, strukturální, kamenný, plexisklo apod.) a typu znečištění.

Velký bratr tě vidí … nebo nevidí?

Jedním z preventivních řešení je instalace kamerového systému. Jedná se o obvykle poměrně nákladné řešení s omezenou účinností. Nicméně i instalace makety kamery může některé ze sprejerů odradit. Ne vždy máme možnost mluvit do volby vhodných preventivních „materiálových“ opatření. Ani v případě starších budov nejsme zcela bezbranní.  Skla, především výlohy, před tvorbou sprejerů ochrání antigrafitti fólie, zdi můžeme zabezpečit pomocí vhodného nátěru. Tato dodatečná preventivní ochrana by měla zabránit pronikání barev do hmoty materiálu snižovat adhezi barvy k podkladu usnadnit odstraňování barvy z povrchu, aniž by došlo k poškození původního materiálu. Na našem trhu se objevila celá řada komerčně vyráběných nátěrových systémů.  Pro povrchy staveb se většinou využívají tenké transparentní nátěry, které zachovávají původní strukturu, barvu i matný (či lesklý) vzhled chráněného materiálu a propustnost pro plyny a vodní páru omezují jen minimálně (podobně jako kvalitní druhy hydrofobizace). Je třeba mít na paměti, že pokud omezíte průnik barvy do porézního podkladu, důsledkem bude změna propustnosti ošetřené vrstvy pro plyny a vodní páru, což může být pro stavební materiály nebezpečné. Často dochází k narušení a poškození pokladní vrstvy fasády a funkce fasády. Ne každý výrobek a technologie splňuje to co výrobce či zhotovitel uvádí.

ab
ab
ab
ab
ab