Kategorie

Jak se žilo před sto lety na Hlučínsku

Jak se žilo našim předkům asi před sto lety na severomoravské vesnici? Abychom si dokázali na tuto otázku odpovědět, vypravili jsme se navštívit Skanzen lidových tradic ve vesnici Bolatice na Hlučínsku (okres Opava). Skanzen v podstatě zachycuje každodenní život našich předků ve 20.-30. letech 20. století, jejich umělecké tradice a zvyklosti.
 
Skanzen se podařilo vybudovat díky finanční podpoře EU z programu Sapard. Byl zřízen obcí, v čele se starostou – panem Herbertem Paverou. K otevření expozice došlo těsně před Vánoci 21. 12. 2002. Skanzen se nachází ve stavení, které patří panu Jiřímu Burianovi. Ten se také spolu se skupinou dalších místních nadšenců o vybudování skanzenu nejvíce zasloužil. Velká část vystavených exponátů patří přímo panu Burianovi, některé vystavené kousky pak dodali další místní nadšenci a lidé z blízkého okolí.
 
Dům, ve kterém skanzen sídlí, je asi starý asi 200 let. Jedná se v podstatě o typickou venkovskou zemědělskou usedlost, která patřila rodině Sněhotových, předkům pana Buriana z matčiny strany.
 

Skanzen a jeho části

Samotné stavení sestává ze světnice, kuchyně, komory a příbytku pro služku. Ke stavení pak přiléhá hospodářská budova a stodola. Na dvoře stojí dobové zemědělské stroje, jako mlátička na obilí či pluhy, ale také špýchar, který sloužil k uskladnění zemědělských produktů a nářadí.
 

Vítejte ve světnici

Jak nám vysvětlil pan Burian, rodinný i společenský život se v době předválečné, ale i po válce, prakticky odehrával ve světnici. Zde se scházela širší rodina, společně se tu jedl nedělní oběd, slavily se zde církevní svátky, například odpust. Místní lidé totiž do velké míry dodržovali a ctili tradice. Vybavení světnice i kuchyně pochází zhruba z 20.-30. let 20. století.
 
Na stěnách si můžeme povšimnout pro Hlučínsko typických obrazů svatých. Ve světnici je k vidění také místní bolatický kroj, a to nejen všední, určený k běžnému nošení, ale i dámský a pánský sváteční kroj, který se užíval při slavnostních příležitostech, nosil se například v neděli do kostela.
 

V kuchyni vládne hospodyně

Kuchyni dominují typická kachlová kamna, která již ovšem prošla rekonstrukcí. Za povšimnutí ale jistě stojí původní malovaná truhla na šatstvo. Nepřehlédneme ani původní nádobí a porcelán, ale také například dobovou žehličku nebo kolovrátek. Nechybí ani ukázka typického oblečení pro kuchařku.
 

Co najdete v komoře

V komoře se nachází vše, co je spojeno s praním prádla, takže si zde můžeme prohlédnout různé druhy ručních praček, valchu či ruční ždímačku.
 

Služebná a její pokojík

Pokoj pro služku je zařízen velice skromně a střídmě. Je vybaven jednoduchou postelí, stolkem, židlí a skříní, v níž ještě můžeme vidět služčino dobové oblečení. Nachází se tu také šicí stroj a rám na vyšívání.
 

Hospodářství ve velkém

Věnujme ještě pozornost hospodářské části stavení. Pan Burian nás vede nejprve do konírny. Ta sloužila jako maštal pro pět koní. Na stěnách visí původní postroje pro koně, chomouty, kovářské kleště i kartáče na hřebelcování koní.
 

Víte, co to byly "viačky"?

V další hospodářské místnosti má návštěvník možnost seznámit se s mnoha začátkem století užívanými zemědělskými nástroji. Je tu například tak zvaný burdák, což je přístroj na čištění obilí, máselnice, váhy, trakař, hrábě, řešeto, cepy, odstřeďovač na mléko, konev na mléko, lopaty na přehazování obilí (místní je nazývali „viačky“), včelařský „vykuřovač“, nosič na vodu, měrka na obilí, kolářská a sedlářská stolice, mandl, troky na zpracování těsta, tlučka a mlýnek na mák, díže na kvásek a mnoho dalších pozoruhodných věcí. Zajímavostí jsou dobové lyže a sáně.
 

Přípravna krmiva

V místnosti pro přípravu krmiva pro dobytek se nachází mimo jiné studna na užitkovou vodu pro domácí zvířata. Je tu však také řada dalších hospodářských zařízení, jako například šrotovník k mletí obilí na šrot pro dobytek, řezačka na řepu, řezačka na slámu či vidle.
 

Podívejme se do stodoly

A již se ocitáme ve stodole, kde nám pan Burian ochotně ukazuje kočár, koňský a kravský povoz, velkou řezačku na slámu nebo velkou mlátičku na obilí, podobnou té, která stojí i venku na dvoře.
 

Na dvoře najdete špýchar

Na dvoře před špýcharem naše prohlídka končí. Pro vás je však brána bolatického skanzenu otevřená. Pokud chcete na vlastní oči vidět, jak žili naše předkové před sto lety, určitě si jeho návštěvu nenechejte ujít. Otevírací doba je v červnu – každou neděli od 14,00 do 18,00 hodin, v červenci – srpnu – každou sobotu a neděli od 14,00 do 18,00 hodin a v září – každou neděli od 14,00 do 18,00 hodin. Po dohodě s obecním úřadem v Bolaticích si však můžete návštěvu skanzenu individuálně naplánovat i mimo otevírací dobu.
 
 
 
ab
ab
ab
ab
ab