Kategorie

Jak se nenechat napálit při výběru stavebního pozemku

Základem spokojeného bydlení ve vysněném domě je správně zvolený pozemek. Bohužel pozemků je čím dál méně, jsou čím dál více vzdáleny od center měst a navíc jsou čím dál tím dražší.
Při výběru stavebního pozemku budeme sledovat několik zásadních kritérií. Jedná se zejména o jeho polohu, velikost, tvar a orientaci ke světovým stranám. Důležité pro nás budou také informace z katastrálního a stavebního úřadu a v neposlední řadě také cena.
 
 

Někdo má a někdo nemá

Stavební pozemek je základem toho, abychom mohli začít stavět. Ti, kteří ho již mají, ušetří nemalé finanční prostředky oproti těm méně šťastným, kteří teprve hledají. Jisté pozitivum by se dalo vidět v tom, že si alespoň mohou vybrat pozemek odpovídající jejich představám. Nevhodný pozemek, byť zadarmo, se však může staviteli výrazně prodražit.
 

Cena pozemků stále roste

Ceny stavebních parcel mají konstantně rostoucí tendenci a v porovnání se samotnou stavbou bývají často nepřiměřeně drahé. Při koupi pozemku není rozhodně vhodné jít do rezerv, protože chybějící peníze by logicky chyběly při samotné stavbě. Na druhou stranu není dobré sáhnout po levném pozemku bez rozmyslu.
 
Při bližší kalkulaci bychom mohli zjistit, že po vyřešení všech nedostatků, které pozemek měl, nás jeho pořízení vyšlo pěkně draho. Může se jednat o úskalí týkající se dotažení inženýrských sítí, stavbu ve svažitém nebo nevhodném terénu, řešení právních nesrovnalostí a podobně.
 
 

Výběr polohy

V první fázi rozhodování bychom si měli zvolit směr, který je nám blízký a kam nás srdce táhne. Někteří ocení, bude-li pozemek blízko některého z rodičů, kteří zajistí případné hlídání dětí. Při výběru pozemku není od věci položit si otázku, jak daleko jsme ochotni denně dojíždět. Krásnou panenskou krajinu mezi poli a lesy je většinou nutno kompenzovat delším dojíždění do města za prací, za vzděláním i za zábavou. Prvotní radost z přírody může poté brzy vystřídat rozladění z věčného cestování.
 
Pokud nechceme strávit denně dlouhé hodiny v autě, vybíráme si pozemky blízko sídel, která mají schopnost přizpůsobit se novým obyvatelům. Důležitá je kapacita škol, školek, obchodů, služeb, kulturního a sportovního vyžití pro děti i dospělé a zejména možnost pracovního uplatnění.
 

Velikost pozemku

Velikost pozemku vybíráme podle velikosti plánované stavby. Některé obce mají územním plánem stanoveny regulativy, které striktně stanovují, kolik procent pozemku je možné zastavit. Informace získáme na příslušném stavebním úřadě. Druhým vodítkem je účel, ke kterému má budoucí zahrada sloužit. Pokud plánujeme velkou terasu, sportoviště, bazén a velkou travnatou plochu, kterou budeme často využívat, velký pozemek je nasnadě. Pokud víme, že po práci máme čas tak akorát na nákup a poklizení domu, nebudeme si pořizovat stovky metrů trávníku navíc.
 
 

Tvar pozemku

Ideálním tvarem je čtverec nebo obdélník. Nerovnoměrné tvary skrývají nebezpečí, že při vší snaze nebude možné stavbu na pozemek vůbec umístit. Ze stavebního zákona například vyplývá, že odstup mezi sousedními rodinnými domy musí být alespoň 7 metrů, ve zvlášť stísněných podmínkách 4 metry. Navíc dům může být postaven alespoň 2 metry od hranice sousedního pozemku.
 

Orientace ke světovým stranám

Na první pohled si orientaci pozemku vůči světovým stranám asi neuvědomíme. Jedná se však o zásadní kritérium. Nejcennější jsou stavební pozemky s vjezdem orientovaným na sever. Pro příjezd do garáže a vstup do domu se využije nejstudenější severní strana, dům se dá posadit co nejblíže k cestě a zadní – jižní strana zahrady zůstane zachována, navíc oddělena domem od provozu z ulice.
 
Akceptovatelné jsou i pozemky s příjezdem z východní či západní strany. Nejméně vhodný je příjezd ze strany jižní, kdy příjezdová cesta vede téměř přes celou zahradu až na konec pozemku, kde je postaven dům.
 
 

Návštěvu stavebního úřadu

Před samotnou koupí nezapomeneme zkontrolovat, zda souhlasí veškeré náležitosti na listu vlastnictví a zda není pozemek zatížen právy třetích osob.

Ne všichni prodávající jsou poctiví a řeknou holou pravdu, k jakému účelu je pozemek nebo okolní pozemky určen. Na stavebním úřadě se dozvíme, jestli můžeme na vybraném pozemku vůbec stavět a také jaké záměry má obec s okolními parcelami.
ab
ab
ab
ab
ab