Kategorie

Jak se mění v průběhu let domov rodiny s dětmi

Požadavky na bydlení a vybavení domácnosti se s příchodem dítěte proměňují. Před narozením miminka pořizují rodiče přinejmenším postýlku a přebalovací pult, někteří připravují celý dětský pokojíček s nábytkem na ukládání dětských oblečků a hraček. 

Nástup do školy přináší nové potřeby

S nástupem do školy vzniká potřeba pracovního místa (stůl a židle), zpravidla se dítěti pořizuje nová postel a další nábytek. V pubertě už chce mít potomek vlastní prostor, a pokud ho doteď neměl, tak je čas popřemýšlet, jak novou místnost získat – vytvořit příčku a změnit dispozice bytu, využít prázdnou půdu, přestěhovat se z bytu do rodinného domu.

Opuštění rodného hnízda

Dalším mezníkem je osamostatnění se od rodičů, které je velmi žádoucí pro obě strany. Opět jsou různé možnosti, jak se dá situace podle konkrétních okolností řešit. Dítě odchází studovat a bydlí v podnájmu. Může si pořídit první vlastní malý byt. Vybuduje se vlastní oddělené bydlení v rodičovském domě. Přestěhuje se k partnerovi.

Stavební spoření pro realizaci úprav domova

Stavební spoření pro děti docela kopíruje jednotlivé životní fáze, takže se dá využít vždy po šesti letech na financování větších úprav. Když rodiče založí dítku stavební spoření hned po narození, při nástupu do školy mohou vytvořit a vybavit pokojíček podle potřeb malého školáka. Po dalších šesti letech už mají doma teenagera, který má hlavně potřebu soukromí. Pokud dosud neměl vlastní prostor, je na čase mu ho vytvořit. A za dalších šest let už je tu dospělý člověk se svými sny a touhami.

Změny ve stavebním spoření pro děti

V posledních letech ztratilo stavební spoření pro děti a mladé s platností nového občanského zákoníku svou atraktivitu. Podle zákona o stavebním spoření nemohli rodiče jednoduše vybrat finanční prostředky z dětských smluv. Ukončit stavební spoření šlo v těchto případech jen se souhlasem opatrovnického soudu. Tuto nevyhovující situaci řeší od 6. 4. 2016 novela zákona o stavebním spoření, která do zákona přidala jeden odstavec. Konkrétně jde o odst. 13 v paragrafu 5 a zní takto: „Ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, dojde-li k němu po uplynutí doby stanovené v § 12 odst. 2 písm. a); nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci, vyžaduje se souhlas soudu.“ Souhlas soudu není třeba v případě, kdy jsou současně splněny obě tyto podmínky:

  • smlouva končí až uplynutím šestileté vázací lhůty, tj. není ukončována předčasně,
  • s ukončením smlouvy souhlasí všichni zákonní zástupci dítěte (v praxi tedy zpravidla oba rodiče; v situaci, kdy je např. v rodném listě jen jeden rodič, stačí samozřejmě jen souhlas tohoto rodiče a stavební spořitelně doložit, že jiný zákonný zástupce není).

Pokud byste hledali aktuální znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, naleznete jej třeba zde.

ab
ab
ab
ab
ab