Kategorie

Jak se bydlí seniorům, 2.díl: Seniorské rezidence

Při pohledu na demografický vývoj obyvatelstva je jasně patrné, že seniorská populace stále narůstá, a to jak v České republice, tak v celé Evropské unii. Všichni lidé mají právo na důstojný život, a proto bychom neměli být lhostejní k problematice, která život ve stáří doprovází.
Domy s pečovatelskou službou nabízejí kompromis mezi péčí a svobodou. Lidé se zde mohou cítit důstojně, mohou se podle svého uvážení věnovat svým koníčkům, ale také mají jistotu, že jsou zabezpečeni a že je o ně postaráno.

Domy s pečovatelskou službou a seniorské rezidence

Pečovatelské domy patří k nejdůstojnějším typům bydlení. Jde o mezistupeň mezi klasickým nájemním vztahem a životem v ústavním zařízení sociální péče. Tyto domy se u nás staví od roku 1998 za spoluúčasti státu. Mohou vznikat i díky nestátním neziskovým organizacím nebo za účasti soukromých investorů. Výhodou pečovatelských domů je fakt, že každý nájemník obývá svoji vlastní bytovou jednotku, je zde počítáno i s manželskými páry. Každý byt má svoji kuchyňku, takže si každý může uvařit, na co má chuť a nemusí využívat místního stravování. Klientům je ponechána úplná autonomie. Nikdo je nehlídá, mohou kdykoli odejít a zase se vrátit, tak jako do vlastního bytu.

Větší komfort

Zatímco v domovech důchodců je zřejmá jistá organizace a řád, domy s pečovatelskou službou nabízejí volnost. Senioři si mohou zvolit, jaké dodatkové služby si vyberou na základě svého zdravotního stavu a požadavků. V domech bývá zajištěn lékařský dozor. Cena samotného nájmu bez služeb začíná kolem 3000 korun. Tento typ ubytování patří mezi nejžádanější, a to jak u nás, tak v Evropě. Umožňuje žít seniorům aktivně a plnohodnotně i v pokročilém věku, osamělí lidé si tu vytvoří nové zázemí a mohou naleznout nové přátele.

Začlenění do aktivního života

Začlenění důchodců do aktivního života je důležitým cílem každého kvalitní pečovatelského domu. Aby si starý člověk uchovat duševní i fyzickou svěžest, musí mít radost do života. Tu mu přináší například možnost zúčastňovat se různých vzdělávacích, sportovních nebo kulturních a společenských aktivit pořádaných v rámci domova. Senioři ocení možnost využít péči o tělo - služby kadeřníka, kosmetičky nebo zajít třeba na manikúru nebo masáž. Nadstandardně si mohou objednat praní a žehlení, obstarávání nákupů a podobně. Klienti by měli získat pocit, že přestěhováním do domu s pečovatelskou službou jejich život nekončí, spíš právě naopak. Měli by cítit, že díky nabízeným službám získají více volného času pro sebe a pro své zájmy, budou v odpovídající péči a mají jistotu, že dožijí svůj život důstojně. Ceník služeb, Dům s pečovatelskou službou Tanvald
 • běžné úkony osobní hygieny(pomoc při oblékání, pomoc na vozík nebo lůžko, pomoc při použití WC): 15,- Kč za úkon
 • jednoduché ošetřovatelské úkony: 15,- Kč za úkon
 • dovoz a donáška oběda: 20,- Kč za úkon
 • nákupy: 20,- Kč za úkon
 • nákupy mimo stanovenou dobu: 40,- Kč za úkon
 • pochůzky: 35,- Kč za úkon
 • práce spojené s udržováním domácnosti: 75,- Kč za hodinu
 • příprava a uvaření jídla: 35,- Kč za hodinu
 • doprovod na vyšetření: 30,- Kč za hodinu
 • praní drobného osobního prádla včetně sušení a žehlení: 60,- Kč za kilogram
 • praní velkého prádla, prádla silně znečištěného včetně sušení a žehlení: 80,- Kč za kilogram
 • velký úklid bytu, úklid po malování, čištění oken: 100,- Kč za hodinu
 • perličková koupel: 25,- Kč za 30 minu
 • perličková koupel nohou: 15,- Kč za 30 minut

Nizozemská rarita

Nizozemí nabízí kromě tradičních seniorských rezidencí i zajímavou novinku. Jedná se o projekt centrálního bydlení, do kterého jsou zapojeni lidé všech věkových kategorií. Pro seniory je přínosem, pokud nejsou v kontaktu pouze se svými vrstevníky, ale žijí i s mladšími lidmi, povzbuzující je i pohled na vyrůstající děti. Tyto tzv. dvory jsou tvořeny desítkami rodinných domů, které jsou záměrně vystavěny do kruhu, aby tím tvořily tento dvůr, což je podstatou celého projektu. Uprostřed je velká zahrada, kde si její uživatelé krásně posedí a odpočinou. Uvidíme tu jak staré lidi, tak maminky s dětmi. Pojítkem všech je péče o tyto společné prostory, což navozuje pocit vzájemné sounáležitosti, ale přitom má každý vlastní dům, kam se může uchýlit kdykoli, pokud nemá náladu na společnost. Obyvatelé toho střediska tvrdí, že mezilidské vztahy tu jsou vřelejší než v běžném městě nebo na vesnici. Lidé si tu více věří a vycházejí vstříc, pokud někdo onemocní, druhý mu zajde na nákup, jindy zase důchodci rádi pohlídají maminkám ratolesti.
ab
ab
ab
ab
ab