Kategorie

Jak prodat nemovitost s hypotékou?

Prodat nemovitost zatíženou hypotékou je daleko obtížnější, ale v žádném případě ne nemožné. Tuto situaci můžete vyřešit tak, že se vám, popř. realitní kanceláři, podaří najít zájemce, který vaši nesplacenou hypotéku převezme na svá bedra. Háček je ovšem v tom, že k tomu bude zapotřebí získat souhlas finančního ústavu, který hypotéku poskytnul.
Banka s převzetím hypotéky jinou osobnou svolí jen tehdy, pokud jí bude nový dlužník "vyhovovat". Je pravidlem, že dlužník bude muset doložit, jakými příjmy disponuje. Praxe ukazuje, že i kupní cena prodávané nemovitosti je vyšší, než zbylá část dluhu, tudíž je zapotřebí kalkulovat s prostředky, kterými kupující tuto cenu uhradí a bance o tom předložit doklady.

K převzetí hypotéky jinou osobou je potřeba získat souhlas příslušné finanční instituce

Zvýšení hypotečního úvěru

Nemá-li kupující tyto prostředky v hotovosti, existuje možnost požádat banku o zvýšení hypotečního úvěru. Nezapomeňte však, že o zvýšení hypotečního úvěru je vhodné požádat v době, kdy končí fixace úrokové sazby úvěru. Požádáte-li o změnu mimo toto období, bude snaha kupujícího vykoupena nutností zaplatit nepopulární sankční poplatky.

Prodat a hypotéku ihned zaplatit

Vskutku jednoduchou možností, jak hypoteční úvěr rychle splatit, je najít kupce, který vám požadovanou kupní cenu zaplatí a vy díky ní uhradíte svůj závazek bance a následně dojde k převodu vlastnického práva. Vyřešit prodej nemovitosti se vám podaří jen tehdy, pokud bude tato transakce pro kupujícího kvalitně smluvně ošetřena. Bez právní jistoty, že u "předem zaplacené nemovitosti" dojde i k přechodu vlastnického práva s vazbou na katastr nemovitostí, jen stěží kupujícího seženete. Využít lze proto kupní smlouvy s odkládacími podmínkami, smlouvu o smlouvě budoucí kupní a s pomocí uskutečnění platby přes vázané účty v bance u notáře či advokáta. Doplatek hypotéky před datem otočky fixace opět zvýší náklady o sankční poplatky.

Manipulace s hypotékou před datem otočky fixace se vám prodraží

Splácejte hypotéku nájmem

Jednou z posledních možností je ponechat si nemovitost ve svém vlastnictví, pronajímat ji a z příjmu hypoteční úvěr dál splácet. Nabízené řešení však připadá v úvahu jen tehdy, máte-li pro sebe zajištěné jiné bydlení (např. služební byt). Půjčit si peníze na další byt bývá totiž před ukončením splacení první hypotéky pro mnoho lidí nereálné. Při této variantě musíte zpravidla změnu v užívání nemovitosti nahlásit bance (vyplývá to z uzavřené úvěrové smlouvy – hypotéka totiž již nebude sloužit k zajištění vašeho vlastního bydlení). Za následek to pak může mít nepříjemné změny – vyšší úroková sazba nebo nemožnost odečítat úroky od daňového základu.
ab
ab
ab
ab
ab