Kategorie

Jak připravit trávník, aby co nejlépe přezimoval?

Chladno, vlhko a nedostatek světla vytváří ideální podmínky pro vznik houbových chorob a plísní, které mohou přes zimu napadnout trávník. Vhodným obdobím pro opatření, kterými můžeme těmto následkům předejít, jsou měsíce říjen a listopad.

Na krátící se den a klesající teploty vzduchu a půdy porost reaguje tak, že zastaví růst a zpomalí všechny další pochody v rostlinných pletivech. Musíme jej proto na toto období připravit. Trávník sečeme před zimou naposledy nejpozději v listopadu, protože do posečeného porostu lépe proniká hnojivo. Je vhodné použít multifunkční sekačku, která porost nejen poseče, ale také provzdušní a z porostu posečenou hmotu nabere do sběrného koše. Průběžně vyhrabáváme spadané listí z trávníku a zároveň odstraňujeme zárodky mechů. Na malé plochy jsou vhodné speciální vějířové hrábě. Sběr listí lze částečně spojit se sečením rotační sekačkou, která spolu s posečenou trávou sbírá do sběrného koše i spadané listí.

Vertikutace, provzdušnění

Vertikutací a provzdušněním před zimou odstraníme z trávníku plst, která dusí porost a vytváří vhodné prostředí pro vznik plísňových a houbových onemocnění. Vertikutaci provádíme nejpozději v říjnu, aby měl porost před příchodem mrazů dostatek času na obvyklou regeneraci. Provádí se speciálními vertikutačními hráběmi. Nože se zařezávají do hloubky 3-5 mm kořenové sféry, čistí travní drn od odumřelé travní hmoty a umožňují přístup vody, živin a světla do trávníku.

Hnojení, vyrovnání terénu, dosev

Před zimou nezapomeneme ani na poslední dávku minerálního hnojiva, které by mělo zvýšit odolnost porostu vůči vymrznutí a dodat do půdy dostatek živin pro jarní růst. Na urovnání nerovnosti terénu je vhodné použít trávníkový substrát, jehož vrstva nesmí být vyšší než jeden centimetr. Až do listopadu můžeme dosévat prořídlá místa v trávníku nebo místa, kde porost přes léto ztratil své původní druhové složení.

Příprava půdy

Před počátkem zimy je ideální připravit půdu pro jarní setí nového trávníku, a to proto, aby vrstva půdy, z níž rostliny budou čerpat živiny, přes zimu dostatečně slehla. Vybraný pozemek zořeme nebo hluboko přeryjeme a z půdy odstraníme kameny. Pokud je půda extrémně kamenitá nebo jílovitá, je nutné ji provzdušnit přidáním písku. Pokud je pH půdy nižší než 5,5,  přidáme do půdy vápník, nejvhodnější k tomuto účelu je dolomitický vápenec.

ab
ab
ab
ab
ab