Kategorie

Jak předejít vlhkosti zdí?

S vlhkostí ve zdivu se potýká mnoho bytů, rodinných domů i historických staveb. Tato závada dokáže pořádně znepříjemnit pobyt v takto zasaženém objektu.
Podíváme se, z čeho vlhkost v nemovitosti vzniká a jak můžeme vzniklý problém řešit.

Příčiny vlhkosti zdiva

Druhy vody a vlhkosti porušující zdivo a podlahy: 1. Voda atmosferická, tj. přímé deště a vodou nasycený vzduch, který volně vniká do fasád, postupně je porušuje a dostává se až k vnitřnímu povrchu obvodových zdí. 2. Voda podpovrchová - naakumulovaná voda v oblasti přímého sousedství s domy. Ta tvoří hladinu podzemní vody, která je příčinou tzv. druhotného vzlínání vody do zdiva. 3. Zemní vlhkost, tj. voda, která do zdiva vzlíná z podzákladí, nemusí však být přímo způsobována hladinou podzemní vody. Její postupné pronikání zdivem ovlivňují zejména vlastnosti stavebního materiálu. 4. Voda kondenzující, která se projevuje kondenzací na stěnách či jinde na povrchu ve volně ohraničených plochách.

Škodlivé soli

Většina těchto vod obsahuje rozpuštěné soli. V důsledku jejich působení dochází k narušení omítek. Tvoří se vlhkostní mapy, výkvěty solí, odlupují se nátěry a odpadává omítka. Zdivo s velkým obsahem vody výrazně omezuje způsoby vyžívání prostor, vede k růstu mikroorganismů, vytváří podmínky k výskytu nemocí a alergií. Některé prostory se stávají prakticky nevyužitelné, což má často výrazné ekonomické důsledky. Nadměrná vlhkost zdiva také podstatně zhoršuje jeho tepelně izolační schopnosti a vede k nebezpečí porušení konstrukce mrazem a destrukce zasolením.

Přirozená vlhkost

Ať již chceme nebo ne, vlhkosti se v obývacím prostoru nevyhneme. V nových, například panelových domech, se přijatelná relativní vlhkost pohybuje od 30 do 50 %, v běžných cihlových domech, starších víc než 10 let, od 40 do 70 %. Zásadou však zůstává, že při delším pobytu je 50 % relativní vlhkost optimální hodnota. Jako zdroj vlhkosti působí výrazně člověk, viz. tabulka:

Zdroje vodní páry v bytě

ČLOVĚK

- lehká činnost (spánek, četba) - středně těžká činnost (úklid) - těžká práce (stěhování nábytku)

Množství vodní páry

30 – 60 g/hod 120 – 200 g/hod 200 – 300 g/hod
KOUPELNA- koupání- sprchování 700 g/hod2 600 g/hod
KUCHYNĚ- vaření 600 – 1 500 g/hod
SUŠENÍ PRÁDLA 50 – 300 g/hod
POKOJOVÉ ROSTLINY  5 – 20 g/hod

Při sprchování se do vzduchu dostává až 2 600 g vodní páry za hodinu

V následujícím díle si povíme, jak s vlhkostí účinně bojovat.
ab
ab
ab
ab
ab