Kategorie

Jak poznat vhodný stavební pozemek?

Obecně platí, že ne každý pozemek je určen k zastavění. Předpokladem k tomu, abyste o stavbě mohli uvažovat, je mít ve vlastnictví stavební pozemek. Před nákupem pozemku by se měl budoucí stavebník seznámit s územním nebo regulačním plánem v místě, kde se parcela nachází.
Územní a regulační plány určují zásady organizace území. Mimo jiné stanovují, kde je možné stavět, jaké jsou podmínky pro výstavbu a zároveň koordinují výstavbu v lokalitách. Územní a regulační plány jsou k nahlédnutí buď na příslušném obecním úřadě (resp. městském úřadě nebo magistrátu), na stavebním úřadě nebo krajském úřadě. Potřebné informace rovněž zjistíte na odborech zabývajících se územním plánováním, stavebním řádem nebo regionálním rozvojem.
Ne každý pozemek je vhodný pro stavbu domu – v územním a regulačním plánu může být věnován něčemu jinému

Jak postupovat?

Nejdříve prověřte, zda v dané obci existuje územní nebo regulační plán obce (není to vždy pravidlem). Zajímat by vás měla skutečnost, zda na lokalitu v níž se pozemek nachází, není vydán některý druh územního rozhodnutí (sděluje, k čemu bude lokalita využita), je či není v platnosti rozhodnutí o stavební uzávěře nebo o ochranném pásmu. Tyto poskytnuté informace dokáží jednoznačně vyvrátit či naopak potvrdit záměr nákupu pozemku. Na úřad si přineste snímek z katastrální mapy, kde se nemovitost nachází a ze kterého lze vyčíst parcelní číslo pozemku. Budete tak moci svůj dotaz přesně specifikovat a následně získáte jasnou odpověď. V opačném případě zjistíte, že úředník nebude moci na dotazy detailně odpovídat z důvodu, že nejste schopni přesně definovat oblast vašeho zájmu. Pro každého budoucího kupujícího je povzbuzující skutečnost, že za poskytnutí informace se neplatí žádný správní poplatek. Využijte toho a nahlédněte do výše uvedených dokumentací, popř. si z nich udělejte pro své potřeby poznámky. O poskytnutí informace můžete požádat i písemně. V tomto případě by měla být přesná specifikace pozemku samozřejmostí, protože jinak se nedočkáte adekvátní odpovědi. Lhůta pro písemné vyřízení žádosti je 30 dní v souladu se správním řádem.
Z místa, kde chceme mít svůj nový dům, by měl být hezký výhled, ale nemělo by být daleko k inženýrským sítím

Dobře investovaný čas

Z výše uvedeného vyplývá, že získat potřebné informace není až takový problém. Proto lze každému, kdo chce pozemek koupit, doporučit uvedený postup. Obětujte této záležitosti svůj čas, protože za poznání skutečnosti, že na koupeném pozemku budete opravdu moci něco postavit, to určitě stojí foto: www.thinkstockphotos.com
ab
ab
ab
ab
ab