Kategorie

Jak oživit trávník po zimě?

Protože byla mírná zima, přezimovaly trávníky většinou velmi dobře. Přesto je třeba se jim věnovat. Chceme přece, aby nás na jaře přivítaly svou zelenou krásou a životem. Ovšem zelený a hustý trávník není samozřejmostí.
Aby takto vypadal, je třeba mu dát značnou péči. A to jak při zakládání, tak v průběhu celé sezóny.
 
 
Jsme tedy na začátku! Náš trávník je po zimě slehlý od sněhové pokrývky a plný odumřelé organické hmoty a mechu. Je třeba ho vyčistit a provzdušnit. Dříve naši předkové, pravidelně z jara, brali do ruky železné hrábě a pracně trávníky a louky čistili. Dnes už tuto namáhavou, ale potřebnou práci, za nás dělají správné přístroje určené právě pro kvalitu a rychlou údržbu trávníků.
 
V době, kdy nemáme tolik volného času, si můžeme vybrat z velké škály různých pomocníků, kteří nám pomůžou trávník vyčistit a provzdušnit. Říkáme jim provzdušňovače a vertikutátory.
 

Co to vlastně je vertikutace?

Slovo vertikutace pochází z angličtiny a znamená doslova vertikální řez (vertical cut). Vertikutace a provzdušňování trávníku je nezbytnou podmínkou pro dosažení dokonalého vzhledu pěstěného trávníku. Jen výkonný vertikutátor pomocí ocelových nožů, které se zařezávají do země, do hloubky 1 – 2 mm, čistí půdu pod drny od nečistot a posekané trávy.
 
Dále přispívá:
- k odstranění mechu, staré plsti a odumřelé trávy
- k rozrušení ztvrdlého povrchu zeminy
- narušuje a omezuje růst trávníkových plevelů
- kypří povrch půdy, ta pak lépe přijímá vláhu, živiny i vzduch.
 
Ideální je vertikutaci provádět 2x ročně, nejlépe na jaře a pak koncem léta, po prázdninách. Zpravidla stačí do střední hloubky současně s přihnojením a dosetím, pokud je třeba. Nejvhodnější doba je asi dva dny po dešti, v případě sucha je vhodné alespoň den intenzivně trávník zalít a zalít jej také po vertikutaci. Hluboká vertikutace připadá v úvahu jen při obnovení poškozeného trávníku, jinak zdravý trávník většinou poškodí.
 

Vertikutační hrábě

Na malé plochy vám určitě postačí. Oproti běžným železným hrábím jsou vybavené ocelovými půlměsíčkovými noži. Při vertikutaci tím dojde i k odříznutí nových výhonků odnožujících trav, tím se podpoří růst nových a omezí se růst dvouděložných plevelů, zejména s listovou růžicí přisedlou k povrchu půdy. Práce s těmito hráběmi však může být fyzicky náročná.

Drátkové provzdušňovače

Dělíme je na jednoduché, pro plochy 150 m2 a kombinované přístroje s výměnnými noži (buď drátky nebo nožový válec),  pro plochy 500 m2.
 
Univerzální provzdušňovač
 
Tyto modely umožňují kombinované využití přístroje jako provzdušňovače trávníků či zametacího kartáče.
ab
ab
ab
ab
ab