Kategorie

Jak na pokládání dlažby v interiéru

Nebojte se pokládání dlažby, zvládnete je snadno. Pokud s ním nemáte zkušenosti, stačí nejdřív otestovat svoji šikovnost na místě, kde případné chyby nebudou tak vidět.
Zásadním kritériem pro výběr dlažby je fakt, zdali ji budeme pokládat uvnitř či venku a jaká bude její zátěž. Rovněž kvalita cementového lepidla musí zohlednit skutečnost, jestli bude dlažba vystavena pouze domovní teplotě nebo například i mrazu. Kvalitnější lepidlo je rovněž doporučováno na málo pórovitý podklad, jakým je třeba původní dlažba. Jako ideální podklad odborníci doporučují dobře vyzrálý betonový základ.

Pokud na řezání dlažby nemáme speciální řezačku, postačí nám úhlová bruska, kutilským žargonem flexa

Způsoby pokládky

Pro náročnost další práce je důležité, jaký postup zvolíme při umísťování dlaždic do prostoru. Ponecháme-li stranou náročnější mozaiky s různou velikostí jednotlivých segmentů, pak se nabízí následující varianty: 1. Pokládání dlažby rovnoběžně s obvodovými zdmi, přičemž jednotlivé dlaždice nejsou přesazeny. Jedná se o jednodušší variantu, při níž nebudeme muset u krajů tolik měřit a řezat. 2. Pokládka dlažby rovnoběžně s obvodovými zdmi, přičemž jednotlivé řady dlaždic jsou navzájem přesazeny. V tomto případě nás čeká více měření i řezání. 3. Dlaždice jsou pokládány po úhlopříčce. Náročnější varianta na dokončování u zdi, ale také zárubní, rohů a podobně. 4. Úhlopříčně pokládané dlaždice jsou vůči sobě přesazovány. U krajů, v rozích či u dveří je třeba hodně přemýšlet, měřit a dlažbu přesně vyřezávat.

Lepidlo nanášíme na dlaždice speciálním hladítkem

Co budeme potřebovat?

Jak je patrné z výše uvedených bodů, při práci budeme nuceni často jednotlivé dlaždice řezat. Řemeslníci často používají specializovaný přístroj na štípání dlažby. Pro nás, kteří tuto práci provádíme pouze občas, postačí úhlová bruska, kutilským žargonem nazývaná flexa. Před začátkem práce rozmícháme v nádobě ze sypké směsi a vody lepidlo podle návodu uvedeném na obalu. Lepidlo nanášíme speciálním hladítkem s ozubeným okrajem pod úhlem zhruba 45 stupňů k podlaze. Výška zubu nám zaručí potřebnou výšku nanášené vrstvy a navíc vytvoří ve vrstvě lepidla zvrásněný profil. Na takto připravený podklad ukládáme dlaždice. Pro stejnoměrnou mezeru mezi jednotlivými dlaždicemi používáme vymezovací křížky z umělé hmoty, které zastrčíme do spár.

Spárování dlažby provádíme dva až tři dny po položení

Problémy vznikají po okrajích

Na volné ploše pokračuje práce po získání určité rutiny vcelku rychle. Lepidlo, které vytlačíme položením dlaždice do spáry, musíme odstranit. Ideální jsou pro tuto činnost již zmíněné vymezovací křížky. Problémy nastanou, když se dostaneme k okrajům. Vytvořené zbytky ploch musíme změřit a obkreslit na dlaždici. Potřebný tvar pak vyřízneme bruskou. Spárování dlažby provádíme zhruba dva až tři dny po samotném položení. Spárovací hmotu smícháme v patřičném poměru s vodou. Ze spár odstraníme vymezovací křížky  a špachtlí nanášíme připravenou směs. Po několika minutách setřeme spáru vlhkou houbou.
ab
ab
ab
ab
ab