Kategorie

Jak fungují tepelná čerpadla v praxi

Snaha o objektivní posouzení tepelných čerpadel vedla k zahájení několika rozsáhlých testovacích projektů, které zkoumají nově instalovaná tepelná čerpadla v reálných provozních podmínkách. Testy probíhají v Německu pod dohledem renomované agentury Fraunhofer ISE.

Pro běžného spotřebitele je nejzajímavější projekt HP Monitor, který umožňuje veřejnosti on-line přístup k jednotlivým instalacím, kde je možné sledovat jak aktuální spotřeby energie, tak i archivní data a celkové spotřeby za minulé roky. Základním sledovaným parametrem je sezónní topný faktor (SPF), popisující účinnost systému tepelného čerpadla v reálných podmínkách během jednoho roku. V takovém případě se SPF stanoví jako poměr tepelné energie vyrobené tepelným čerpadlem a elektrokotlem na jedné straně a odpovídající spotřeby elektrické energie na straně druhé. Spotřeba elektřiny zahrnuje u čerpadel vzduch/voda chod ventilátoru u systému země/voda činnost čerpadla primárního okruhu a u systémů voda/voda chod čerpadla ve studni. Samostatně jsou sledovány parametry při ohřevu teplé vody a celková spolehlivost systému. Z naměřených dat vyplývá několik důležitých poznatků: - Ve stávajících domech je dosahován nižší sezónní topný faktor než v novostavbách, což je způsobeno potřebnou vyšší teplotou topné vody pro převážně radiátorové vytápění. - Tepelná čerpadla vzduch/voda vykazují v průměru o 34% vyšší spotřebu elektrické energie než tepelná čerpadla země/voda, protože odběr tepla ze vzduchu není tak efektivní jako ze země. - Průměrný topný faktor tepelných čerpadel vzduch/voda vyšel 3,2, přičemž rozptyl všech instalací se pohyboval od 2,6 do 3,9. U tepelných čerpadel země/voda vyšel průměrný roční topný faktor na 4,3 a rozptyl se pohyboval od 3,6 do 5,2.

Podrobné sledování velkého počtu tepelných čerpadel poukázalo na typická „problematická místa“, kde dochází zbytečně k vyšší spotřebě elektřiny než by bylo nutné. Většina těchto ztrát padá na vrub chybnému zapojení a návrhu, případně špatně nastavené regulaci.   Dosažení dobrých výsledků při instalaci tepelného čerpadla tedy vyžaduje nejen kvalitní tepelné čerpadlo, ale stejnou měrou se na úspěchu podílí i kvalitní projekt, kvalitní instalace a správné nastavení regulace. Dlouhodobé a detailní testy tepelných čerpadel prokázaly, že tepelným čerpadlem lze v některých případech ušetřit až 82% energie na vytápění a ohřev vody. U běžných instalací se ale reálná dosažená úspora bude pohybovat od 50% při použití tepelných čerpadel vzduch/voda a stávajícího radiátorového topného systému, až po 80% u tepelných čerpadel země/voda s podlahovým vytápěním. Rozdíly v provozních nákladech různých typů tepelných čerpadel s různými topnými systémy jsou výrazné a u každé instalace je tedy nutné posoudit, který typ tepelného čerpadla a topného systému bude pro uživatele nejvhodnější a to jak po stránce investičních nákladů, tak i nákladů provozních. Zde naleznete podrobnější informace k měření parametrů tepelných čerpadel Ing. Marek Bláha Tepelná čerpadla IVT s.r.o. www.cerpadla-ivt.cz

ab
ab
ab
ab
ab