Kategorie

Jak funguje hypotéka z právního hlediska - Seriál o financování bydlení 2. díl - Registr dlužníků

Banky, splátkové a leasingové společnosti a další firmy na českém trhu využívají po vzoru ostatních vyspělých zemí úvěrový registr. V současné době existují v České republice tři registry klientských informací: CBCB, SOLUS a LLCB.
Jednoznačný význam mají registry pro své členy, kteří mohou do registrů nahlížet. Díky vzájemné výměně informací se již nemůže stát, že problémový klient, který neuspěl u jedné instituce, bude žádat u dalších tak dlouho, až nakonec požadovaný produkt někde dostane. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, kde úvěrové registry úspěšně fungují již delší dobu, je jejich důležitým efektem zvýšení dostupnosti úvěrů a snížení ceny peněz.
Ať již z vlastní zvědavosti nebo proto, že budete žádat o nějaký finanční produkt, není na škodu být si svojí bezproblémovou platební historií jisti. Jaké informace se nacházejí v jednotlivých registrech a jak je můžeme zjistit?

1. CBCB: Czech Banking Credit Bureau neboli BRKI: Bankovní registr klientských informací

Tento bankovní registr zahájil činnost v roce 2002, prvními členy bylo pět velkých bank, v současnosti je členy většina bank působících na českému trhu včetně stavebních spořitelen. Podle zákona nemohou být členy registru nebankovní instituce.
Registr obsahuje informace o klientech, kteří si vzali jakýkoli úvěr (spotřebitelský úvěr, hypotéku, kontokorent, kreditní kartu) a stali se dlužníky finanční instituce, která se na registru podílí. Z registru je patrno, jak dlužník vyrovnává své závazky, zda platí včas, v plné výši, nebo má se splácením problémy. V evidenci je klient veden 4 roky, ať už úvěr splatil řádně, nebo s ním byly problémy. Podrobnosti o platbách jsou evidované 1 rok, u kontokorentů půl roku.
Pokud máte zájem o výpis z registru CBCB, je ho možné získat prostřednictvím žádosti o výpis z registru, kterou můžete doručit osobně CBCB nebo prostřednictvím elektronické pošty: klient@cbcb.cz.
Cena za výpis je 100 Kč při formě Standart (vyhotovení do 30 dnů) a 200 Kč při formě Expres (do 24 hod od doručení žádosti). Pokud zjistíte, že informace o vás uvedené v registru jsou chybné či nepřesné, je možné podat žádost o opravu těchto nepřesných a nepravdivých údajů. CBCB informace prověří a případně opraví nebo z registru vymaže.

2. SOLUS: Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům

Nebankovní registr SOLUS zahájil činnost v roce 1999 a jeho iniciátory byly splátkové společnosti, kterých se netýkal bankovní úvěrový registr. Tento registr obsahuje pouze dlužníky, kteří jsou problémoví a úvěr řádně nesplácí.
Členové se tak dotazem dozví, zda je klient evidován jako neplatič, dozví o úvěrech či dluzích, které nesplácí, nedozví se, ale, komu z ostatních členů dluží. Přístup mají pouze společnosti, které se na vytvoření registru podílely a poskytly informace o svých problémových pohledávkách.
Registr SOLUSu dělí evidované klienty do 4 kategorií:
a) naprostí neplatiči (nikdy nezačali splácet) b) dlužníci se 4 nezaplacenými splátkami c) dlužníci neplatící poslední splátku d) ti, kteří zaplatili (pokud nepožádají o výmaz z evidence, jsou v ní vedeni max. 3 roky)
Pokud vás zajímá, zda jste v tomto registru vedeni, je možné si na webové stránce www.solus.cz stáhnout formulář žádosti o výpis. Ten vyplníte a s ověřeným podpisem  zašlete na adresu:
SOLUS zájmové sdružení právnických osob, Na Pankráci 30/1618 Praha 4 140 00
Do 11. 1. 2006 byla  žádost o výpis zdarma, nyní je zpoplatněna částkou 100,- Kč.

3. LLCB: Leasing and Loan Credit Bureau neboli NRKI: Nebankovní registr klientských informací

Druhý nebankovní registr LLCB zahájil svou činnost v červenci 2005. Zakládajícími členy jsou velké leasingové společnosti a dvě splátkové společnosti a počet členů se stále rozšiřuje. Registr je zpracováván podobně jako CBCB, tj. obsahuje informace o probíhajících leasingových kontraktech i historii, tedy jak problémové, tak bezproblémové.
I tento registr nabízí klientovi možnost požádat o výpis informací, které jsou o něm v databázi uvedeny. Cena je 100,- Kč. Na rozdíl od SOLUSu je zde možné požádat o opravu nepravdivých informací. Žádost je možné si stáhnout na webových stránkách www.llcb.cz.  Vyplněné žádosti je možné podat osobně, či zaslat poštou na adresu:
LLCB, z.s.p.o. Na Příkopě 21 Praha 1 117 19
ab
ab
ab
ab
ab