Kategorie

Jak číst katastr nemovitostí a list vlastnictví

Při koupi nemovitosti se můžete setkat s mnoha riziky. Proto je namístě vždy postupovat velmi opatrně, protože nejde o nic menšího než vaše peníze.

Zvýšené nebezpečí zejména číhá v případech, kdy nákup či prodej nemovitostí neprovádějí profesionálové. Problémů může být hned několik, ale naštěstí se jim dá docela úspěšně vyhnout, když budete mít dostatek informací o kupované nemovitosti. Koupit lze i rozestavěný dům, je však potřebné vědět, jak je to s pozemkem a proč majitel dům prodává.

Hledejte v katastru nemovitostí

Důležité informace o vámi vyhlédnutém pozemku, domu nebo bytu můžete čerpat z několika zdrojů. Prvním z nich je osobní „prozkoumání“ nemovitosti. Mimo jiné tímto krokem zjistíte, že nemovitost opravdu existuje a přesvědčíte se, v jakém aktuálním stavu se nachází. U tohoto kroku by ale vaše aktivita v žádném případě skončit neměla, protože ještě zdaleka nemáte vyhráno. Před samotným převodem nemovitosti by měl budoucí kupující navštívit místně příslušný katastrální úřad a prostudovat list vlastnictví prodávajícího, který může poodhalit další možná úskalí nákupu nemovitosti. Katastr nemovitostí je ze zákona veřejně přístupný. Každý (ne pouze vlastník) má možnost do něj za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu nahlížet a pořizovat z něj pro svoji vlastní potřebu opisy. V katastru nemovitostí najdete důležitá data o každé nemovitosti a jejím současném vlastníkovi. Tyto informace lze vyčíst z tzv. listu vlastnického a právě výpis z tohoto dokumentu vám poskytne mnohdy neocenitelné informace.

List vlastnictví

List vlastnictví je dokument, který zaznamenává to, že nemovitost fyzicky i právně existuje. Dále eviduje osobu vlastníka, způsob nabytí, v neposlední řadě práva a závazky spojená s nemovitostí (zástavní právo, práva odpovídající věcným břemenům). Na první pohled se vám bude tato listina zdát nepřehledná, ale nezoufejte. Po podrobnějším prozkoumání zjistíte, že je členěna do několika částí. V části „A“ listu vlastnictví najdete informaci o osobě vlastníka (prodávajícího) a zjistíte, zda dotyčný je jejím jediným vlastníkem. Nečekaně se tak může objevit i další osoba, o které jste původně vůbec nevěděli. Část „B“ obsahuje identifikační údaje nemovitosti (parcelní číslo, číslo popisné, příslušnost k části obce a základní charakteristiku nemovitosti). Dozvíte se, zda prodávající vlastní nejen budovu, ale také pozemek pod budovou. Vlastnictví budovy totiž automaticky neznamená i vlastnictví pozemku. Tím zabráníte dalším problémům, které by vás mohly v budoucnu řádně potrápit. Na části „C“ listu vlastnictví najdete případná omezení vlastnického práva, která se vážou k dané nemovitosti, a to např. předkupní právo s věcnými účinky, věcná břemena, omezení převodu nemovitosti nebo zástavní právo. Část „D“ je vyhrazena pro různé poznámky ohledně vlastnictví nemovitosti a případných soudních sporech. Dále část „E“ vypovídá o nabývacích titulech k nemovitosti (např. rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy, odkaz na kolaudační rozhodnutí atd.). Část „F“ je vyhrazena pro případné uvedení vztahu půdně ekologických jednotek k parcelám zemědělských pozemků. Tyto informace používají zejména znalci v oboru oceňování nemovitostí.

„P“ = Pozor!

Objevíte-li na listu vlastnictví znak „P“, nastává čas pro vaši největší ostražitost. Písmeno „P“ označuje takzvanou plombu, která znamená, že se s touto nemovitostí právě něco děje. Například je to tehdy, kdy byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Neznamená to nic jiného, než že daná nemovitost je prodávána úplně někomu jinému! Plomba by tedy měla varovat kupující před špatnými úmysly prodávajícího, který by se snažil prodat nemovitost najednou hned několika lidem. Čas, který věnujete na získání podrobných informací o kupované nemovitosti, se vám určitě vyplatí, protože těmito kroky budete minimalizovat možná rizika s koupí spojená.

ab
ab
ab
ab
ab