Kategorie

Jak bydlí lidé v ČR?

Zajímá vás, jak bydlí lidé v naší republice? Pokud ano, zveme vás na krátkou procházku do světa aktuálních zjištění, které připravila společnost Factum Invenio.
Následující informace byly získány prostřednictvím reprezentativního výzkumu, který společnost realizovala v období květen – červen 2007. “Více než polovina obyvatel ČR (55,5%) považuje své výdaje na bydlení vzhledem k jeho kvalitě za vysoké,“ uvádí Božena Valentová ze společnosti Factum Invenio. Vztah mezi výdaji na bydlení a jeho kvalitou hodnotí příznivěji lidé žijící ve vlastních rodinných domech, oproti tomu za méně příznivý jej považují uživatelé obecních a soukromých nájemních bytů.

Převládá celková spokojenost

I přes výše uvedenou skutečnost platí, že naprostá většina lidí  (79,0%) je stejně jako v předchozích letech se svým bydlením celkově spokojená. Není překvapením, že z hlediska způsobu bydlení jsou nejspokojenější lidé, kteří bydlí ve vlastním rodinném domě. Naopak, nejméně spokojeni jsou, nepočítáme-li podnájemce, uživatelé soukromých nájemních bytů. Za zmínku také stojí, že se svým bydlením je spokojen jen každý desátý Pražan, zatímco mezi lidmi žijícími na Moravě je rozhodně spokojených více než čtvrtina.

Jak lidé hodnotí situaci na trhu s byty

Situace na trhu s byty je hodnocena vcelku příznivě. Nabídku bydlení na trhu považuje za dostatečnou více než polovina obyvatel ČR (55,8%), zejména Pražané. Méně příznivě je však hodnocena dostupnost bydlení. S výrokem “bydlení je dostupné pro široké vrstvy obyvatelstva“ se ztotožňuje necelá polovina obyvatel ČR (45,2%). Dostupnost bydlení vnímají jako nedostatečnou zejména uživatelé soukromých a obecních nájemních bytů a také lidé z velkých měst.

Názory na deregulaci nájemného

Deregulace nájemného má poměrně málo příznivců. S názorem, že deregulace nájemného je správná, souhlasí jen o něco více než třetina obyvatel ČR (36,6 %). Postoje jsou pochopitelně silně ovlivněny způsobem bydlení. Kladné postoje převažují jen mezi lidmi, kteří bydlí ve vlastním domě. Největšími odpůrci deregulace nájemného jsou lidé žijící v podnájmu a uživatelé obecních nájemních bytů. Velké zvýšení nájemného je problém, který se dotýká téměř třetiny obyvatel ČR (31,3 %). Tímto problémem se cítí být dotčeni nejen uživatelé obecních či soukromých nájemních bytů, na které letos zahájená deregulace přímo dopadá, ale také družstevníci.
ab
ab
ab
ab
ab