Kategorie

Jak by měla vypadat ptačí budka nebo krmítko?

Na začátku zimy mají ještě ptáci dostatečné tukové zásoby a jsou plní elánu. S přibývajícími studenými dny jim ale nastávají těžké dny. Vadí jim studený vítr a jejich obvyklá potrava je zmrzlá a schovaná pod sněhem. V této době nám budou vděčni za přístřešek a trochu jídla.
Před výběrem ptačí budky si je třeba uvědomit, pro jaké ptáky by měla být budka určena. Různé druhy ptactva mají odlišné požadavky na svůj příbytek. Ať už jde o velikost budky, průměr a tvaru vletu nebo výšku umístění nad zemí.
 

Aby se ptákům dobře bydlelo

Ptáci vyžadují pro osídlení budky určité podmínky. Nepodaří-li se nám je splnit, budka zůstane mnohdy neobydlena. Pokud budku umísťujeme do koruny stromů, dbáme, aby budka nebyla příliš kryta větvemi. Neměla by být umístěna ani nad korunou stromů nebo na přímém slunci. Nejideálnější je umístit budku do výše položených míst silnějších stromů s hladkými kmeny. Tak jsou ptáci nejlépe chráněni před predátory. Těmi bývají v okolí lidských obydlí kočky, dále kuny a z ptáků strakapoud velký.
 
Abychom tomuto nebezpečí zabránili, otvor oplechujeme. V určitých situacích se dokáže strakapoud provrtat do hnízda i ze stran. Máme-li podezření na vznik takového nebezpečí, doporučuje se oplechovat budku i ze stran. V žádném případě neumísťujeme na budku bidélko, ptáci se pak stávají lacinou kořistí pro kočky.
 

V klidu a pohodlí

Pokud jsou naše budky pod dohledem koček, můžeme zkusit natřít budku repelentem, páchnoucí látkou, kterou kočky cítí, ale ptáci kvůli špatnému čichu nikoli. Vletový otvor nesmí být ve směru častých srážek, měl by být orientován ve směru převládajícího proudění, tedy na jih, východ nebo jihovýchod. Budky neumísťujeme na rušná místa, aby nebyli ptáci při svém hnízdění rušeni.
 
Vnitřní povrch budky necháme hrubý, nebrousíme ho ani nehoblujeme, aby se ptáčata mohla lépe dostat z hnízda ven. Budeme–li budku natírat, tak pouze z vnější strany. Vyhýbáme se také místům, kde dochází k používání pesticidů a jedů, které by mohly proniknout do potravních řetězců a tím ohrozit i ptáky.
 
 

I ptáci potřebují soukromí

Chceme-li umístit v zahradě více budek, akceptujeme soukromí a umístíme je alespoň 15 – 20 metrů od sebe. Pokud chceme mít na zahradě více budek, je vhodné pořídit budky pro různé druhy ptáků. Pravděpodobnost, že se blízko sebe nastěhují dva stejné druhy, je malá. Druhá budka by tak zela prázdnotou, případně by sloužila jako náhradní ubytování.
 

Není budka jako budka

Každý ptačí druh se cítí dobře v jiných podmínkách. Pokud chceme, aby naši budku osídlil konkrétní pták, je vhodné zjistit si předem, co daný druh potřebuje:
  • Menší druhy sýkorek (modřinka, uhelníček, parukářka)

Plocha budky by měla být 12x12 cm a vnitřní výška 20-25 cm. Průměr vletu se doporučuje 2,7 -2,8 cm. Pokud chceme zřídit příbytek pro sýkoru modřinku, která je často vytlačována mohutnější koňadrou, uděláme jí oválný tvar vletového otvoru, který tento druh preferuje. Budku zavěsíme 2-8 metrů nad zem.

  • Sýkory, brhlíci, lejsci, vrabci
Plocha budky by měla být 12x12 cm a vnitřní výška 20-25 cm. Průměr vletu se doporučuje 3,2 -3,5 cm. Budku zavěsíme 2-8 metrů nad zem.
 
 
  • Strakapoudi, sýkory, špačci
Plocha budky by měla být 15x15 cm a vnitřní výška 26-28 cm. Průměr vletu se doporučuje 4,7 -5 cm. Budku zavěsíme 4-8 metrů nad zem.
 
  • Dudci, poštolky, menší sovy
Plocha budky by měla být 20-30x20-30 cm a vnitřní výška 35-50 cm. Průměr vletu se doporučuje 9 -13 cm. Budku zavěsíme 6-12 metrů nad zem.
 

Hostina pro ptáčky

Krmítka plní svoji funkci zejména v zimě, kdy se možnosti ptáků sehnat si potravu přirozenou cestou snižují na minimum. Pokud se ptáci naučí chodit na určité místo, můžeme předpokládat, že se příští rok přiletí podívat znovu, zda je tam pro ně opět nachystána potrava.
 

Co se do krmítka hodí

Ptáci neodmítnou různá semínka, milují zejména ta slunečnicová, pochutnají si i na maku nebo drcených ořechách. Levnou variantou je nasypat do krmítka obilí, nejlépe pšenici nebo oves. Podávat můžeme i strouhanku z bílého pečiva. V chovatelských potřebách můžeme koupit již připravené směsi pro zimní přikrmování nebo lojové koule.

Co do krmítka nepatří

Ptákům nedáváme zbytky z kuchyně. Způsobují jim vážné zažívací problémy. Tabu by měly být například suché těstoviny, uzeniny, slané potraviny, kynuté výrobky, dokonce i chléb.
ab
ab
ab
ab
ab