Kategorie

Jak bezpečně zaplatit za nemovitost, II. díl

Při nákupu jakékoli nemovitosti dochází k přesunu finančních prostředků od kupujícího směrem k prodávajícímu a také ke změně (právního) vlastnictví nemovitosti. V první části článku byl popsán asi nejbezpečnější instrument, kterým může kupující bezpečně zaplatit za nemovitost: zřízení notářské nebo advokátní úschovy. Jaké další nástroje můžete využít?
Další možnosti, jak zabezpečit bezproblémový převod financí a vlastnických práv, jsou: akreditiv u peněžního ústavu, zřízení zástavního práva, ujednání v kupní smlouvě a úschova u realitní kanceláře.

Prodej je jistější za asistence banky

S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Otevření akreditivu u peněžního ústavu

Smlouvou o otevření akreditivu se banka zavazuje kupujícímu, že na základě jeho žádosti poskytne prodávajícímu z účtu kupujícího určité plnění ve prospěch prodávajícího za smluvně určitého předpokladu. Tím nejčastěji  bývá předložení výpisu z katastru nemovitostí na převáděnou nemovitost, kde je jako nový vlastník zapsán kupující. V současnosti již tuto službu jednotlivé banky celkem běžně nabízejí a klienti ji stále více požadují z důvodu obvykle nižších poplatků oproti notářské úschově.

Prostředníkem prodeje může být i realitní kancelář

Obecná úschova v realitní kanceláři

Tato služba je nabízena některými realitními kancelářemi při zprostředkování prodeje nemovitosti, a to v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Při využití této možnosti je zapotřebí dobře zvážit "serióznost" dané realitní kanceláře a detailně ošetřit smlouvu o úschově peněz. Náklady na úschovu jsou většinou nižší oproti notářské, advokátní nebo bankovní úschově, právní zajištění výplaty peněz z úschovy však nedokáže konkurovat dříve uvedeným způsobům zajištění úhrady kupní ceny.

Zajištění úhrady kupní ceny zřízením zástavního práva

Zástavní právo slouží k zajištění úhrady kupní ceny pro případ, že nebude včas uhrazena třeba i její část, a to v souladu a podmínkami uvedenými v kupní smlouvě. V tom případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Znamená to, že při uzavření kupní smlouvy se současně zřídí zástavní právo k převáděné nemovitosti ve prospěch prodávajícího. Jistící prostředek je spatřen v tom, že zástavu můžeme zpeněžit na návrh věřitele = prodávajícího např. ve veřejné dražbě či rozhodnutím soudu o prodeji zástav. Značnou nevýhodou je velká časová náročnost tohoto postupu, na druhou stranu je tento postup jednoznačně určen občanským zákonem. Pozor ale na situaci, kdy by na nemovitost bylo zřízeno několik zástavních práv, protože by k "uspokojení" došlo v chronologickém pořadí určeném dobou vzniku zástavních práv.

Pojistka se dá zahrnout i do smlouvy samotné – ujednáním o odstoupení od smlouvy

Zajištění úhrady kupní ceny - odstoupením od smlouvy

Jedno z ujednání v kupní smlouvě může znít i takto: "Pokud nebude kupní cena za převáděnou nemovitost uhrazena do tří měsíců od podpisu této smlouvy, má prodávající možnost od kupní smlouvy odstoupit." Odstoupení od smlouvy znamená, že se smlouva od počátku ruší a je tedy snazší, nezaplatí-li kupující kupní cenu, vrátit vlastnictví zapsané v katastru nemovitostí do původního stavu. Pokud však nedojde k dobrovolnému písemnému uznání kupujícího, že od smlouvy rovněž odstupuje, bude nutné se tohoto titulu domáhat soudní cestou.
ab
ab
ab
ab
ab