Kategorie

Izolace budov odvětráváním

Ať stavíme nový dům nebo opravujeme starý, řešíme kromě jiného i problém kvalitního odizolování podlah a zdí objektu proti zemní vlhkosti, radonu a podobně. Izolace podlah je většinou zajišťována fóliemi, které brání prostupu vody z podloží do základů. Existuje však ještě jeden rychlý a relativně jednoduchý způsob, jak dům proti vlhkosti zabezpečit.
Izolaci budov proti vzlínající vlhkosti ve zdivu se snažili vyřešit už v antickém Římě. A protože neznali plasty a nemohli tedy odizolovat budovy například fóliemi, oddělili podlahu od podloží amforami, případně vybudovali podezdívky, na které položili podlahu. Pod podlahou vznikl prázdný prostor, který byl propojen ventilačními otvory s exteriérem a zajišťoval tak odvětrávání budovy. To, co fungovalo ve starém Římě, je možné s úspěchem doporučit i dnes, a to nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce. Jen amfory byly vyměněny za jakési lehké plastové misky či stoličky.

Izolaci odvětráním vynalezli už v antickém Římě. Foto: www.gabex.cz

Jako dětská stavebnice

Jednotlivé kusy tohoto důmyslného izolačního systému se pokládají nasucho na připravený podklad vedle sebe plochou nahoru a spojí se systémem jednoduchých bočních zámků. Tak se vytvoří pochůzná plocha, přes niž se položí armovací síť a vše se zalije betonem do předepsané výšky. Pod podlahou se tak vytvoří dutý prostor, kterým je veden systém odvětrávacích komínků. Ty ústí na fasádě domu, jednotlivé otvory jsou zde zakryty mřížkou. Četnost komínků i výška jejich vyústění na fasádě je udána výrobcem. Výhodou tohoto systému je nejen snadná montáž, která umožňuje stavět podlahy svépomocí, ale také skutečnost, že tento izolační systém zajišťuje stálé odvětrávání, a tím vysychání celého objektu bez nutnosti podřezávání zdí nebo injektáže. Dutinou pod podlahou lze také vést rozvody jednotlivých sítí v budově.

Odvětrávací  systém odvádí z prázdného prostoru vodu i nebezpečný radon. Foto: www.gabex.cz

Proti vlhkosti i radonu

Způsob izolace pomocí dutin nezajišťuje stavbu pouze proti vlhkosti, ale také například proti radonu. Ten se v přírodě běžně vyskytuje a v malých koncentracích není zdraví škodlivý. Pokud se však uvolňuje z podloží, případně z některých stavebních materiálů do prostoru domu, jeho koncentrace se zvyšuje a může již zdraví lidí ohrožovat. Izolace fóliemi zamezí jeho prostupu do objektu, výhodou systému dutin je naproti tomu fakt, že radon, stejně jako vlhkost, jsou odváděny ven, mimo objekt. Tento izolační systém je možné využít i u staveb ve svažitém terénu, zde je však nutné zajistit dostatečnou výšku vyústění větracích kanálů nad terénem. Pokud by kanály nemohly být umístěny v odpovídající výšce, případně by otvory nemohly být vyvedeny vůbec, bylo by nutné zajistit větrání náhradním postupem, případně zkombinovat tento systém s některým z dalších způsobů izolace.
ab
ab
ab
ab
ab