Kategorie

Investujeme do nemovitostí napříč celým světem, 3. díl: Dvakrát měř, jednou řež

Cizinci se jako kupující mohou stát pro svoji neznalost místních poměrů snadnou obětí zdejších prodejců a zprostředkovatelů. Vždy trvejme na tom, aby nám byl poskytnut dostatek času k řádnému prověření kupované nemovitosti.
Pouze pěkné místo, dobrá dopravní dostupnost a výhodná cena nemusí být ještě zárukou výhodného obchodu.

Kontrola podle registru nemovitostí

Před podpisem smlouvy se ujistíme, zda jsou všechny součásti kupované nemovitosti zapsány v registru nemovitostí na jméno vlastníka, od něhož nemovitost kupujeme. Pokud existuje geometrický plán, který zaměřuje hranice našich pozemků, tak to podle něj zkontrolujeme. Pokud geometrický plán není k dispozici, necháme si ho pro jistotu zhotovit a parcely vyměřit. Vždy je to levnější, něž se poté soudit se sousedy.
Větší rekonstrukce, koupě družstevního bytu nebo dokonce domu, to vše vyřeší úvěr Horizont. Kromě možnosti dlouhodobého splácení se také dostanete na přijatelnou měsíční splátku. Více se dozvíte zde

Stavebně technický průzkum

Pokud kupujeme starší nemovitost, důkladně se seznámíme se stavebně - technickým stavem nemovitosti. Pozor si dáme zejména na to, aby nemovitost byla suchá, aby střecha byla v pořádku a nebyla narušena statika objektu. Z vnitřního zařízení překontrolujte zejména topný systém. V řadě zemí (např. v Německu) od dob tzv. naftové krize platí velmi přísné předpisy  na spotřebu energie a účinnost topného systému. Pokud těmto standardům náš topný systém nevyhovuje, jsme povinni ho vyměnit. Pokud se nám stavebně - technický stav kupované nemovitosti jakkoliv nezdá, zavoláme raději odborníka, který nám spočítá náklady na nutné opravy. Náklady na tyto opravy tvoří totiž nikde nepsanou, skrytou součást kupní ceny.

Co je, a co není součástí kupní ceny

Pečlivě zjistíme, co má být uvedeno jako součást kupní ceny. Řada stavebních firem, realitních agentur i advokátů se bude snažit zvýšit cenu nemovitosti, a tím samozřejmě i svoji provizi tím, že do kupní ceny započítají např. i vybavení nemovitosti (nábytek, zařízení atd.). Vždy  bychom měli trvat na tom, aby na vybavení bytu nebo domu byla uzavřena zvláštní kupní smlouva. Ušetříme tím nejen na poplatcích agentuře, ale i na daních. Není zapotřebí, abychom i z vybavení platili například daň z převodu nemovitosti. Na druhou stranu bychom si však také měli dát pozor, aby nemovitost nebyla zbavena zařízení až příliš. Někteří prodávající mají tendenci z nemovitosti před svým odchodem odmontovat i nedílné součásti, jako jsou radiátory nebo zdroje vytápění. Proto by mělo být v kupní smlouvě uvedeno, co v domě či bytu zůstane.

Drahé přípojky IS

V případě novostavby nám mohou transakci prodražit náklady na instalaci vodoměrů, elektroměrů a plynoměrů. A to zvlášť tehdy, je-li některého ze zdrojů nedostatek. Pokud je například v dané oblasti nedostatek vody, může se stát, že nás vodoměr přijde i na 1 000 USD, zatímco v místech s dostatkem vody stojí třeba jen 150 USD. Naopak, při převodu starší nemovitosti jsou tyto náklady zanedbatelné.

Noční prohlídka

Nemovitost je vhodné navštívit  i ve večerních a nočních hodinách, abychom zjistili okolní úroveň hluku a pachu, které mohou vycházet z okolních restaurací, hotelů nebo nočních klubů.

Příspěvek do společenství vlastníků

Pokud kupujeme nemovitost v kondominiu patřícímu tzv. společenství vlastníků, měli bychom se nejdříve seznámit s jeho "stanovami" a informovat se na výši poplatků souvisejících s provozem nemovitosti, které budeme muset jako budoucí spoluvlastník hradit, a to včetně pojištění nemovitosti.
ab
ab
ab
ab
ab