Kategorie

Instalujeme vodovodní baterie

Domácnost bez vodovodních baterií si už málokdo z nás dovede představit. Jsou neodmyslitelnou součástí našich kuchyní a koupelen.
 

Samotnou instalace baterií zvládne téměř každý, přesto vám prozradíme několik užitečných rad a tipů.

Jak na to?

1. Při výběru baterie si uvědomte, že čím složitější ovládací a doplňující funkce zvolíte, tím vyšší budoucí poruchovost riskujete. 2. Před napojením baterie do vodovodního řádu nezapomeňte propláchnout dostatečným množstvím vody přívodní potrubí z důvodu odstranění nečistost. Obzvláště důležitý je tento krok u nově vybudovaných rozvodů. 3. Baterie pro montáž do zdi má rozteč 100 nebo 150 mm s přívodem teplé vody na levé straně baterie. 4. U stojánkových baterií se připojení na vodovodní řad provádí nerezovými hadičkami, které bývají součástí baterie (překontrolujte si jejich dostatečnou délku). Přívodní hadičky s těsněním dostatečně dotáhněte do baterie (stačí silou ruky). Vyvarujte se ostrým ohybům a namáhání hadiček tahem. 5. Po namontování baterie otevřete ovládací páčku ve střední poloze do maximálního průtoku vody. Následně otevřete naplno hlavní uzávěr vody. Případné nečistoty, které mohou vniknout do baterie, tak nezanesou ovládací mechanismus a nepoškodí keramické destičky. Současně dojde k propláchnutí baterie od případných nečistot. 6. Překontrolujte těsnost všech připojovacích spojů, případně je ještě dotáhněte. 7. K čištění povrchu baterií používejte mýdlovou vodu, pokud výrobce nedovoluje jiné chemické prostředky. Nepoužívejte přípravky obsahující kyseliny nebo brusné látky, které by mohly poškodit kvalitu vody. 8. Usazený vodní kámen dobře odstraníte zředěným roztokem octu. Po očištění nezapomeňte důkladně opláchnout. 9. Během doby používání je třeba zajistit pravidelné čištění otvorů sprchové růžice a sítka ve výtokové části baterie, aby se zabránilo jejich poškození. Při montáži výpusti u stojánkové baterie je třeba dbát na pečlivé utěsnění styčné plochy mezi výpustí a umyvadlem - nejlépe silikonem. 10. Pokud existuje nebezpečí zamrznutí vody v baterii, je nutné baterii z tohoto prostoru demontovat.

Pozor na rozdíly

Při nákupu vodovodních baterií do kuchyně či koupelny si můžete být jisti, že jejich fungování stojí na obdobných základech. Odlišnosti lze ale spatřovat v jejich tvaru, provedení, použitém materiálu a ovladatelnosti. Bývá obvyklé, že baterie do kuchyní disponují delším a vyšším ramenem, které si vynucuje praktické použití. V poslední době se hitem domácností stávají teleskopické baterie. Jsou opatřeny otočným výtokem, výsuvnou sprchou a dokonce přepínačem proudu vody. Výsuvná sprcha najde využití při omývání ovoce a zeleniny. Uplatnění najde i při  napouštění vody do nádob, které se nevejdou do kuchyňského dřezu.

ab
ab
ab
ab
ab