Kategorie

INSPIRACE PRO ZAHRADNÍ KUTILY – KNIHA KÁMEN V OKRASNÉ ZAHRADĚ

Plánujete-li oživit svou zahradu či prostor před domem pomocí přírodního materiálu, máme pro Vás tip – kniha o využití kamene Vám může být v mnohém nápomocná.
Ve správný čas přichází do knihkupectví nová kniha Kámen v okrasné zahradě, jejíž autorem je renomovaný zahradní architekt a stavař Tomáš Bíba. Přichází doba, kdy mnoho českých kutilů tráví více času na svých zahradách a uvažují, jakým způsobem by zkrášlili svůj vlastní kousek přírody. Zajímavé informace mohou v knize nalézt nejen ti, kteří tápají…

Historický exkurz

Ještě než se autor začal zabývat praktickým využitím kamene, uvedl svou knihu kapitolou upozorňující na velmi starou tradici používání kamene v okrasných zahradách, a to především v Číně a Japonsku. Autor se zaměřuje na promyšlenost a symboličnost asijských tvůrců, představuje také typické prvky a specifické typy těchto zahrad. Bíba neopomíjí ani historii kamene v evropských zahradách – do tří stran shrnuje vývoj od starověku až do dnešní doby.
 

Druhy kamene a jeho zpracování

Do teoretické části patří také kapitola věnující se původu a vlastnostem těch kamenů, které jsou vhodné pro zahradní tvorbu (pískovec, opuka, rula, čedič a jiné). Poslední důležitou teoretickou vsuvkou je kapitola s názvem Zpracovávání kamene. Zabývá se tím, jakými způsoby se kámen těží, jak je zpracováván, upravován, přepravován a skladován. Autor připomíná také nahrazování kamene lacinějšími materiály (zde se můžete dozvědět například o tom, z jakého materiálu byla zpracována známá socha Radegasta).

Praktické rady – příprava a realizace

Do přípravné fáze autor zařazuje několik ponaučení – co nesmíte opomenout, jak jednat s firmami, jaké nářadí si opatřit, pokud se do realizace pouštíte bez odborné pomoci. Vcelku obsáhle se Bíba věnuje solitérnímu (neupravenému) kameni. Dalšími tématy, kterými se autor obšírněji zabývá jsou skalky, suché zídky, opěrné zdi, cesty, terasy. Nevšedním prvkem Vaší zahrady může být také oplocení z kamene, které je ovšem finančně dosti náročné. Méně náročná jsou, v Česku velmi oblíbená, zahradní jezírka. Jako u všech předchozích tematických odvětví i zde se můžete dočíst celkový postup práce – jak postupovat, čeho se vyvarovat, jak a jaké kameny vybírat. Na závěr této publikace autor uvádí také soupis rostlin vhodných k osázení kamenných prvků.
Praktické rady jsou vždy doprovázeny kvalitními ukázkovými fotografiemi, které Vás určitě mohou inspirovat.
Zaujmout Vás mohou také nové trendy v použití kamene – štěrkové záhony či moderní pojetí skalek, tzv. architektonické skalky. Velmi specifické jsou střešní zahrady, ovšem ne ve všech případech je vhodné na nich využívat kámen – detaily se můžete dočíst v knize Kámen v okrasné zahradě.
Knihu Kámen v okrasné zahradě vydalo nakladatelství GRADA v roce 2009.
Nakladatelství GRADA, www.grada.cz
ab
ab
ab
ab
ab