Kategorie

Infotherma 2010 - vytápění, úspory, energie a využívání obnovitelných zdrojů

Zajímáte se o ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech? Pak navštivte největší specializovanou výstavu s názvem INFOTHERMA 2010, která se právě na tuto problematiku zaměřuje.
 

Termín výstavy : 18. - 21. ledna 2010 denně od 9.00 do 18.00 hod. Výstaviště Černá louka Ostrava Výstava INFOTHERMA začala dnešním dnem, to je 18. ledna 2010 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Ukončena bude 21. ledna. Již od prvního ročníku, který se konal v roce 1994, je INFOTHERMA úzce zaměřena na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních objektech. Hlavním mottem XVII. ročníku je představení výrobků a služeb, na které je možno získat dotace z fondu Zelená úsporám. Zásady možnosti čerpání prostředků z tohoto fondu se budou vysvětlovat v jedné z největších expozic – ve stánku MŽP a SFŽP, v odborném doprovodném programu, v osmi poradenských stáncích a jednotlivých expozicích výstavy. Většina vystavovatelů je nositelem certifikátů na své výrobky a služky, kde je možno čerpat dotace z fondu Zelená úsporám. Program infostánku Operačního programu Životní prostředí: více informací získáte v přiloženém letáku PDF.

Výstava láká mnoho návštěvníků

Záštitu nad XVII. ročníkem Infothermy 2010 převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. Každoročně je o výstavy větší a větší zájem. Z jednotlivých oborů se představí více než 350 domácích a zahraničních firem a institucí.

Výstava Infotherma je členěná do kapitol a je přehledná

Výstava je členěna do 70 samostatných kapitol. Nejvíce zde budou zastoupeny kotle, krby a kachlíky u více jako 80 vystavovatelů, tepelná čerpadla u 34 firem, fotovoltaickými články u 17 vystavovatelů, tepelně-izolační materiály a zateplovacími systémy u 33 apod.

Infotherma je zaměřena na úspory energie

Výstava INFOTHERMA má za cíl upozornit především na prvopočátky možných úspor. Dnešní zateplování objektů, výměny oken i otopných systémů jsou většinou jen nápravou dřívějších chyb. Snahou je mimo jiné představit zásady nízkoenergetické a pasivní výstavby, nové izolační materiály, termoizolační okna, větrací systémy, rekuperace apod. Upozornit bychom chtěli také na stále nedoceněné dřevo jako stavení materiál, především pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu.

Přednášky a semináře

V rámci odborného doprovodného programu se uskuteční deset přednášek a seminářů věnovaných především úsporám energie, využívání obnovitelných zdrojů a možnostem získávání dotací a subvencí na tyto akce.

Poradenství

Tak jako každoročně, bude součástí výstavy rozsáhlé poradenství. V osmi samostatných stáncích budou představitelé ministerstev, státního fondu ŽP, VŠB TU Ostrava, zemědělské a lesnické školy, Výzkumného energetického centra VŠB TU Ostrava, Ligy ekologických alternativ, odborných svazů, asociací, cechů, odborných společností, agentur, Hospodářské komory a dalších poskytovat konzultace k technickým a legislativním otázkám, stejně jako k možnostem získávání státních a evropských dotací na úspory energie, vytápění a na další aspekty, které mohou za ekonomicky dostupných podmínek ovlivňovat tepelnou pohodu našich příbytků.

Zdroj informací: www.infotherma.cz
ab
ab
ab
ab
ab