Kategorie

Hydroponické pěstování rostlin

Hydroponie může být vnímána jako metoda budoucnosti, ale její základy můžeme nalézt v historii mnoha dávných kultur. Tento způsob pěstování se uplatnil například v Mezopotámii u známých visutých zahrad královny Semiramis, nebo také ve starodávném Egyptě.
Nalezené hieroglyfy zde popisují pěstování rostlin ve vodě, což je vlastně základem hydroponie. Samotný název je pravděpodobně odvozen od řeckého slova hydor – voda a Pomona – bohyně zahrad. Je to pěstování rostlin vyživovaných výhradně látkami z živných roztoků a upevněných jiným způsobem než přirozenou půdou.

Lepší podmínky k růstu

Hydroponie poskytuje řadu výhod jak pro pěstitele, tak pro konečného zákazníka. Rostliny mají přístup ke konkrétním živinám, mohou tedy rychleji a lépe růst. Testy ukázaly, že zelenina pěstovaná tímto způsobem má vyšší obsah vitamínů a minerálních látek, než při pěstování v půdě. Při dobré péči jsou rostliny více vitální díky snadno přístupným živinám, rostlina není nikdy stresována jejich nedostatkem. Hydroponické zahrady jsou méně náročné na prostor – kořeny takto pěstovaných rostlin se nerozvětvují, protože nemusí hledat živiny, které jsou dostupné přímo u kořenů. Použité pěstební médium je sterilní, což eliminuje výskyt plevelů, půdních škůdců a chorob. Nízké požadavky na prostor a sterilní prostředí, díky němuž se nemusí používat další pesticidy, jsou ideálními vlastnostmi tohoto systému pro domácí pěstitele rostlin. Jednou z největších výhod hydroponického systému je však možnost automatizace systému s časovačem, což redukuje čas na údržbu. Rostliny se zalévají asi 1-2krát za 14 dní, podle velikosti květináče. Hydroponie umožní konkrétní aplikaci vody a živin ke každé rostlině a tato voda je také maximálně využita díky snížení odparu. Hydroponické pěstování není složité, je nutné pouze respektovat základní principy:

Požadavky na rostlinu

Tímto způsobem se mohou pěstovat téměř všechny typy hrnkových rostlin.

Jak na to?

Rostlinu pěstovanou v zemině vyklopíme z květináče a její kořeny propereme v čisté vodě, poškozené kořeny odstraníme.  Pro domácí pěstování použijeme tzv. hydroponické vázy. Skládají se z vložky, tj. vnitřní nádoby, zpravidla ve tvaru květináče s různým uspořádáním otvorů ve dně. Těmito otvory prorůstají kořeny do živného roztoku. Vnější část květináče tvoří ozdobná keramická nádoba naplněná živným roztokem, do níž se vrchním otvorem zasunuje vnitřní vložka s rostlinou.

Živný roztok

Je nejdůležitějším faktorem v úspěšném hydroponickém systému. K přípravě živného roztoku použijeme hnojivo speciálně určené pro tento způsob pěstování, abychom rostlinám zajistili přísun všech nezbytných prvků. Ideální pH roztoku je 5-6, jednoduché pH testy jsou dostupné v prodejnách akvaristických potřeb. Je však nutné kontrolovat složení živného roztoku, aby neobsahoval příliš vysoké koncentrace živin, čímž by mohlo docházet k poškození rostlin. Fytotoxicitu živného roztoku je nutné sledovat hlavně na začátku pěstování, proto se hnojivo doplňuje každé 2-3 týdny. Vodu doléváme podle ukazatele hladiny. Při použití pomalu se uvolňujících hnojiv (Osmocote) se hnojivo doplňuje méně často.

Výměna živného roztoku

Do vnější keramické nádoby dáme nejprve čistou vodu, aby sahala 2-3 cm pod dno vložky. Výšku hladiny volíme podle délky kořenů tak, aby partie kořenů kolem kořenového krčku byla vždy na vzduchu. Vodu občas vyměňujeme a současně kontrolujeme, zda nezahnívají kořeny. Doporučuje se mezi dvěma výměnami živného roztoku naplnit nádobu na dva až tři dny čistou vodou pro osvěžující účinek. V době vegetačního klidu snižujeme hladinu roztoku tak, aby do něj kořeny zasahovaly jen špičkami.

Substrát

Nejpoužívanější substráty jsou vermikulit, čedičová vata (Rock wool), štěrk, keramzit, perlit, písek nebo drcený polystyren. Tyto substráty musí rostliny dobře upevňovat, musí být z inertních materiálů a současně také zabezpečit dobrý přístup kyslíku a vody ke kořenům rostliny.
Hlavní výhody hydroponie: - rostliny jsou více životaschopné, rychleji rostou - je zabezpečen stálý obsah vody u kořenů pomocí ukazatele vodní hladiny - voda a živiny jsou dostupné přímo ke kořenům - redukce použití pesticidů - snížení rizika chorob
Kontakt na prodejce potřeb pro hydroponii: www.hydroponie.cz www.pestovani.cz www.kvetinace.cz
ab
ab
ab
ab
ab