Kategorie

Hydroizolace – úspěšná bitva s vodním živlem III.

Metod jak odstranit vlhkost a zabránit jejímu dalšímu šíření existuje skutečně hodně. Každá společnost nebo firma preferuje jiné postupy i materiály, mají i rozdílné ceny.
Výběr metody je tedy závislý spíše na dané lokalitě a množství odborných firem. Podívejme se na nejdůležitější z nich a také na to, jak se rozhodovat a na co se zaměřit – ať při výstavbě nového nebo při rekonstrukci či výběru staršího domu.

Asfaltový hydroizolační pás s vložkou z hadrové lepenky impregnované oxidovaným asfaltem. Tato izolace je vhodná zejména jako výztužná vložka povalkových izolací nebo horkých asfaltových hmot. Provizorně ji lze použít například pro krytí menších staveb před nepřízní počasí

Metoda proudění vzduchu

Princip této metody spočívá ve zvětšování plochy k odpařování vody do ovzduší, se současným podporováním silnějšího proudění vzduchu. Základy metody byly uznávané staviteli již před mnoha stoletími. Podle většiny odborníků je tato metoda nejméně vhodná pro neodvětrávané vzduchové dutiny v interiéru. Postupně se tu totiž kumuluje voda a posléze proniká do stěny dutin nebo do zdiva. Další nevýhodou je skutečnost, že vlhký vzduch je přiváděn zpět do místnosti. Odborníci spíše doporučují dutinu s přívodem i odvodem vzduchu do ovzduší. Nevýhodou této metody je však mírná změna mikroklimatu v místnosti. Oba typy jsou však nepřípustné v prostorách s klenbou. Odvětrání dutinami v prostorách pod úrovní terénu se sice doporučuje, ale vzduch musí být v takovém případě odveden do atmosféry a dno kanálků by se mělo odvodnit. Použití této metody není vhodné ani v oblastech s výskytem volné podzemní vody. Vlastní účinnost je různá a pohybuje se podle jednotlivých případů v rozmezí několika desítek procent. Z hlediska památkové ochrany jsou tyto způsoby hydroizolace vhodné. Metoda plošné (mechanické) izolace Izolace jsou zpravidla nedílnou součástí všech sanačních opatření a také postupy jsou velmi podobné. Jejich název je odvozen od vlastního způsobu realizace. Vždy totiž musíme izolaci do zdiva nejprve mechanicky vložit. Části zdiva jsou například postupně vybourávány, poté se vloží izolace a vybourané prvky se opět doplní. Jinou metodou je ruční podřezávání v cihelní spáře. K tomuto účelu můžeme doporučit například tesařskou, lanovou nebo řetězovou pilu. Do proříznuté spáry se vkládá plastová fólie, sklolaminátové desky nebo jiná vhodná hydroizolační fólie. Výhodou této technologie je současné radonové odstínění.

Nerezový plech jako izolant

Nejnovější mechanická metoda, vhodná do cihelného zdiva s rovnou vodorovnou spárou, využívá vlnitých desek z nerezového plechu. Ty se potom vkládají do připravených spár. Obecně lze konstatovat, že všechny mechanické metody jsou účinné, ale hodně pracné. Další nevýhodou je skutečnost, že výrazně zasahují do konstrukce staveb. Při práci musí být vyklizeny přilehlé prostory, zejména z důvodů bezpečnosti. Navíc i z hlediska památkové ochrany staveb, které nelze brát na lehkou váhu, jsou často hodnoceny jako nevhodné.

Hydroizolace s chemickou odolností

Tato oblast se využívá zejména pro izolování jímek a nádrží odpadních vod. Utěsňování proti tlakové vodě a zemní vlhkosti představuje vlastní realizaci izolace základů a podzemních částí staveb. Součástí úprav spodních staveb jsou také izolace proti radonu.

Dalším prvkem, který je oblíbený mezi stavebníky, jsou izolační pásy Bitumat

Hydroizolace pro balkóny, terasy a ploché střechy

Firmy zaměřující se na tuto metodu se většinou specializují na provádění mechanicky kotvených a zátěžových prvků hydroizolací, včetně zateplení, dodatečného spádování, popřípadě na systémy „obrácených střech“. Dodávky je možné objednávat nejenom pro novostavby, ale i pro jednotlivé rekonstrukce.s
ab
ab
ab
ab
ab