Kategorie

Hydroizolace – úspěšná bitva s vodním živlem I.

V okamžiku, kdy nás provází sucho, všichni toužíme po vodě. A to v jakékoliv podobě. Tedy s výjimkou povodní, kterých jsme si za poslední desetiletí užili mnoho.
Naše touhy, například po dešti, se mohou v případě přívalových lijáků změnit v nejistotu, kterou v okamžiku, kdy se voda do domu prodírá z kanalizačního potrubí, vystřídá vztek a bezmocnost. Voda se tak stává z pomocníka nejhorším nepřítelem. Opustí rozvody a trubky a začne se usazovat v podlahách, stěnách a dokonce je schopna narušovat střechy, terasy i balkóny.

Vlhké mapy na zdi jsou způsobeny špatnou hydroizolací domu

Zastavte vodu

Obor, kterému se říká hydroizolace, se zápasem s vodním živlem začal zaobírat už v dávnověku. Zprvopočátku to byly jen mechanické zábrany, které začaly postupně střídat stavební úpravy s využitím vodoodpudivých prvků, aby je v současnosti vystřídala všudypřítomná chemie. Poruchy způsobené vlhkostí rozlišujeme na tři samostatné oblasti. První jen „kazí“ estetiku místnosti, v druhé části jsou poškození ohrožující bezpečnost uživatelů domů a bytů, které jsou i ekologicky a hygienicky nevhodné. Třetí, nejhorší kategorii, tvoří potom závady snižující spolehlivost konstrukcí.

Špatná vodotěsnost domovní kanalizace ohrožuje zejména nejnižší části domu

Odkud se bere voda

Prvním a nejčastějším nebezpečím je vzdutá voda. Ta se občas objevuje ve stokách jednotné kanalizační soustavy bez přečerpávání, neboli veřejné kanalizace. Potrubí může být ucpáno, nebo při velkém dešti objem dešťové vody a splašků přesáhne jeho kapacitu. Pak stokový a vnitřní systém kanalizace začne pracovat na principu spojitých nádob. Odpadní voda, pokud není zastavena záchytnými ventily, vytéká všude, kudy si nalezne cestu. I přesto, že řadu let se doporučuje, aby byla zajištěna vodotěsnost domovní kanalizace zejména v nejnižší části domu – obvykle v suterénu nebo v přízemí domu, následné kontroly se stále podceňují. Dalšími nepříznivými faktory, které ovlivňují zdivo v suterénu jsou také vlhkost vnitřního a okolního vzduchu nebo obsah hydroskopických solí ve zdivu. Musí být i správně odváděna voda z okolí domu – například odvod povrchové vody. Navíc zde existuje i riziko mechanického narušení konstrukcí a jejich poškozování výkvětotvornými solemi a mikroorganismy. Mezi nejznámější patří plísně a v případě dřevěných konstrukcí i dřevokazné houby, které jsou nejčastěji zastoupeny dřevomorkou domácí.
ab
ab
ab
ab
ab