Kategorie

Historie nábytku, 9. díl: Renesanční nábytek v Německu

Renesanční sloh pronikl do německých zemí teprve po roce 1500. Jako první tu při tvorbě nábytku uplatnili renesanční myšlenky umělci z měst, která se nacházela v blízkosti italských hranic.
O zavedení renesančních prvků do německého umění se zasloužili tak významní umělci, jako byli Holbein nebo Dürer. V rozmezí let 1525 až 1550 ale při výrobě nábytku často sloužily jako předlohy dekory zhotovené takzvanými malými mistry. Styl těchto umělců změnil především výzdobu ploch. Tvar a funkce nábytku se od předchozích dob naopak příliš nezměnily. Pouze ve šlechtických sídlech bychom v této době mohli nalézt nábytek ovlivněný italskými vzory. Měšťanský nábytek si zachoval starší gotické prvky až do období baroka.

Severoněmecký nábytek

Zatímco ve Francii byla výroba nábytku centralizovaná, v Německu, které bylo vlivem politického vývoje rozdrobené do mnoha malých států, se nábytek značně regionálně lišil. Největší uplatnění nalezla renesance na severu země. Důležitou úlohu zde sehrály ornamentální vzory rytce Heinricha Aldegrevera.

Skříně

Nejvýznamnějším typem nábytku tu stále byla skříň a truhla. Existovaly dva typy skříní. Prvním typem byla velká skříň, jejíž čelní strana byla typická svým gotickým členěním s volnými plastickými hlavami umístěnými v symetrickém ornamentu. Tento způsob zdobení byl uplatňován také u skříní pocházejících z Porýní a Vestfálska. Druhý typ skříně byl charakteristický vysokými nohami. Tento typ byl velmi podobný francouzskému příborníku. Konstrukční části takovýchto skříní byly zdobeny reliéfní řezbou. Oblíbenými motivy byly festony s ovocem, kartuše, ale i karyatidy na pilastrech. Na honosnějších kusech nábytku se uplatňovala i řezba figurální, znázorňující často alegorické nebo náboženské náměty. Jinou typickou severoněmeckou skříní se stala úzká vysoká knihovna. Materiálem pro výrobu těchto skříní bylo zpravidla dubové dřevo. V jiných částech Německa se uplatňoval i jasan, modřín a jedle. Tyto druhy dřeva se těšily velké oblibě až hluboko do 17. století.

Truhly

Severoněmecké truhly se v 16. a 17. století vyráběly v mnoha variantách. Gotickému vzoru byla nejpodobnější truhla lünebergská, vyrobená ze spojených desek a stojící na vysokých nohách. Holštýnské truhly byly umístěny na soklu a byly bohatě zdobeny. Truhly pocházející z Brém měly tvar vysokého hranolu.
ab
ab
ab
ab
ab